مقاله تعیین Lc50 و بررسی تغییرات سطوح پروتئین Artemia urmiana در غلظت های مختلف نیکل و کبالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تعیین Lc50 و بررسی تغییرات سطوح پروتئین Artemia urmiana در غلظت های مختلف نیکل و کبالت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله LC50
مقاله نیکل
مقاله کبالت
مقاله Artemia urmiana

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: اشجع اردلان آریا
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه اثر فلزات سنگین کبالت و نیکل بر LC50 و پروتئین Artemia urmiana در سال ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. ناپلیوس ها به مدت ۶ روز در غلظت های مورد نظر پرورش یافتند. برای غذا دهی از جلبک کلرلا و مخمر استفاده شد. درجه حرارت در طول پرورش ۲۸-۲۰ درجه سانتی گراد، شوری ۲۸ قسمت در هزار و نور دهی ۱۲:۱۲ (تاریکی: روشنایی) بود. پس از ۶ روز آرتمیاها برای سنجش پروتئین برداشته شدند. مقادیر پروتئین در مجاورت غلظت های مختلف کبالت و نیکل اختلاف معنی داری را نشان دادند (P£۰٫۰۵). بیشترین میزان پروتئین در مجاورت کبالت متعلق به غلظت ۴۱ میلی گرم در لیتر و برابر با ۳٫۱۳ درصد و در مجاورت نیکل در غلظت ۱۶۷ میلی گرم در لیتر و برابر با ۱۴٫۹۰ درصد بود. میزان LC5024h آرتمیا در مجاورت فلز کبالت ۴۰۳٫۷ میلی گرم در لیتر و در مجاورت فلز نیکل ۳۸۴ میلی گرم در لیتر محاسبه شد.