مقاله تعیین کننده های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناختی تمایلات فرزندآوری زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی همدان (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تعیین کننده های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناختی تمایلات فرزندآوری زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی همدان (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرزندآوری
مقاله سیاست جمعیتی
مقاله فرزندان ایده آل
مقاله زنان
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی حاتم
جناب آقای / سرکار خانم: بگی بلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تغییرات ارزشی و نگرشی به وجودآمده در جامعه ایران در طول چند دهه گذشته، تاثیر زیادی بر تصمیم ها و کنش های باروری افراد و خانواده ها، به ویژه زنان، گذاشته است. هدف از این مقاله بررسی تمایلات فرزندآوری زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر همدان و تعیین کننده های آن است.
روش ها: داده ها از طریق پیمایشی در طول ماه های آبان و آذرماه ۱۳۹۱ گردآوری شد. مطالعه به صورت مقطعی و در میان نمونه ای به حجم ۲۷۳ زن واجد شرایط بررسی که به صورت تصادفی انتخاب شدند صورت گرفت. تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه ساختار یافته بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که ۷۰٫۷ درصد زنان تمایل ندارند علاوه بر فرزندانی که در زمان بررسی داشته اند فرزند دیگری داشته باشند. در این میان، ۵۵ و ۸۴٫۳ درصد زنان به ترتیب دارای یک و دو فرزند بودند. بر پایه این بررسی، ۷۸٫۴ درصد پاسخ گویان، شمار مطلوب فرزند برای خانواده ها را دو فرزند عنوان کرده اند. مهم ترین دلایل ترجیح الگوی دو فرزندی، به ترتیب مشکلات اقتصادی و مشکل خانواده ها در تربیت و آموزش فرزندان است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که احتمال توقف فرزندآوری در میان زنانی بیشتر است که شاغل اند، فرزندان در قید حیات بیشتری دارند، در پایان دوره تولیدمثل به سر می برند، منافع فرزندان را کم تر از هزینه های آن ارزیابی می کنند و گرایش کم تری به ترجیح فرزند پسر بر دختر دارند.
نتیجه گیری: سیاست های جمعیتی در راستای جلوگیری از کاهش بیشتر باروری باید معطوف به اشتغال، خانواده و کیفیت زندگی به ویژه در میان زنان بدون فرزند، دارای یک فرزند و زوج های تازه ازدواج کرده باشد.