مقاله تعیین کننده های اجتماعی فرایند مراقبت از سلامت در جامعه روستایی ایران بر اساس تجربه مراقبین سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: تعیین کننده های اجتماعی فرایند مراقبت از سلامت در جامعه روستایی ایران بر اساس تجربه مراقبین سلامت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرایند مراقبت سلامت
مقاله تعیین کننده های اجتماعی
مقاله جامعه روستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نظام ارایه مراقبت سلامت در برآورده کردن نیازهای جامعه روستایی با چالش های زیادی مواجه است و تاکنون توجه کافی به این مساله نشده است. مطالعه حاضر با هدف توصیف تعیین کننده های اجتماعی فرایند مراقبت از سلامت در جامعه روستایی ایران بر اساس تجربه مراقبین سلامت انجام شد.
روش: این یک مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوا می باشد. ۲۱ نفر از فراه مآورندگان مراقبت سلامت روستا بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته و بحث گروهی متمرکز کوچک جمع آوری شد. این داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی بر اساس روش توصیف شده توسط تحلیل Landman و Granheme شد.
یافته ها: آنالیز داده ها در نهایت منجر به شکل گیری یک طبقه تحت عنوان تعیین کننده های اجتماعی فرایند مراقبت در جامعه روستا شد. این تعیین کننده های اجتماعی فرایند مراقبت شامل طبقه
های فرعی مانند وضعیت اقتصادی، تنوع فرهنگی، سطح سواد، اولویت های ارزشی و باورهای مردم، سیاست های دولت، کیفیت تعاملات و رازداری، کیفیت دسترسی و مراقبین سلامت بومی بودند.
نتیجه گیری: تعیین کننده های اجتماعی روند مراقبت در روستا به طور معمول عواملی هستند که بر استفاده مردم روستا از مراقبت های جاری تاثیرگذار هستند. بنابراین در طراحی مدل های جدید ارتقای فرایند مراقبت از سلامت، توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامتی از اهمیت زیادی برخوردار است.