مقاله تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگی اتمسفری
مقاله آلومینیوم
مقاله مس
مقاله روی
مقاله آلاینده های کلریدی و سولفوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان آهی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران بر پایه اطلاعات محیطی و سرعت خوردگی نمونه های استاندارد در طی یک سال نمونه گذاری پرداخته شد. بر این اساس نمونه هایی به فرم های مسطح و فنری از جنس آلومینیوم، مس و روی تهیه شد و در بازه های زمانی مشخص، میزان کاهش وزن آن ها ثبت گردید. همچنین بر اساس استاندارد ایزو ۹۲۲۳ نرخ رسوب آلاینده های کلریدی و سولفوری و مدت زمان خیس بودن طی مدت نمونه گذاری برای پنج نقطه از شهر تهران تعیین شد.