مقاله تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم دامی ایران از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله انرژی قابل متابولیسم
مقاله نشاسته مقاوم
مقاله ارابینوزایلانها
مقاله پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب فر اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: صفامهر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میانگین ترکیبات شیمیایی ۱۹ رقم گندم تولیدی در کشور ایران شامل: ماده خشک، پروتئین خام، الیاف خام، چربی خام، خاکستر، عصاره عاری از ازت، قند، نشاسته و انرژی خام به ترتیب ۹۵٫۹۵، ۱۴٫۶۹، ۲٫۷۵، ۱٫۲۵، ۱٫۶۶، ۷۹٫۶۴، ۵٫۱۵، ۷۰٫۳۴ درصد و ۴۲۰۶٫۸ کیلوکالری بر کیلوگرم می باشد. میانگین انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت ۳۰۲۰٫۴۶ کیلوکالری بر کیلوگرم، انرژی قابل متابولیسم حقیقی و تصحیح شده برای ازت به ترتیب ۳۴۲۲٫۵۳ و ۳۴۲۲٫۴۶ کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک می باشد که بین ۱۹ ارقام گندم اختلاف آماری وجود دارد. میانگین نشاسته قابل هضم ارقام گندم ۹۶٫۲۷ درصد و ویسکوزیته فضولات حاصل از ارقام گندم ۱٫۵۲ cps تعیین گردید. نتایج نشان داد که میانگین نشاسته کل، نشاسته مقاوم و نشاسته غیرمقاوم به ترتیب ۶۵٫۰۸، ۰٫۶۶ و ۶۳٫۱۸۷ درصد و مقدار آمیلوز، آمیلوپکتین و آرابینوزایلان ها به ترتیب ۲۰٫۵۴، ۷۹٫۴۶، ۴٫۸۴ درصد در ماده خشک می باشد. مقدار بتاگلوکان کل، محلول و نا محلول ارقام مختلف گندم به ترتیب ۰٫۵۸، ۰٫۰۲۴ و ۰٫۵۶ درصد است. مقدار کربوهیدرات های غیر نشاسته کل، محلول و نامحلول در ۱۹ رقم مختلف گندم به ترتیب ۱۸٫۳۹، ۱۶٫۲۱ و ۱٫۰۱۱ درصد در ماده خشک می باشد.