مقاله تعیین کارایی و سازوکار حذف مواد رنگزای (Acid Orange 7 (AO7 و (Reactive Black 5 (RB5 با استفاده از پودر آهن از محیط های آبی: مطالعه سنتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تعیین کارایی و سازوکار حذف مواد رنگزای (Acid Orange 7 (AO7 و (Reactive Black 5 (RB5 با استفاده از پودر آهن از محیط های آبی: مطالعه سنتیک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر آهن
مقاله Acid Orange 7 ،Reactive Black 5
مقاله سیستم ناپیوسته
مقاله سنتیک واکنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فاضلاب های صنایع نساجی و رنگرزی به دلیل دارا بودن انواع آلاینده های آلی و غیرآلی، یکی از عمده ترین منابع آلاینده محیط زیست به شمار می روند. تاکنون روش های مختلفی از قبیل انعقاد و لخته سازی، ازن زنی، فرآیند فنتون و سایر روش ها برای تصفیه این نوع از فاضلاب ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش از پودر آهن به عنوان یک ماده ارزان قیمت و موثر که به آسانی در دسترس بوده و مورد استفاده قرار می گیرد، جهت حذف دو نوع ماده رنگزای AO7 و RB5 در سیستم ناپیوسته استفاده شده است. پارامترهای مورد بررسی شامل pH (9، ۷، ۵، ۳ و ۱۱)، زمان تماس (۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۷۵، ۹۰، ۱۰۵، ۱۲۰ دقیقه)، میزان پودر آهن (۰٫۵، ۱، ۱٫۵ و g/L 2) و غلظت اولیه رنگ (۲۵، ۵۰، ۷۵ و mg/L 100) می باشد. همچنین نتایج حاصل از مطالعات سنتیک با استفاده از نمودارهای معادله های سنتیک شبه درجه اول، شبه درجه دوم و شبه درجه اول اصلاح شده مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که کارایی حذف هر دو نوع رنگ با افزایش زمان تماس و میزان پودر آهن نسبت مستقیم و با افزایش pH نسبت معکوس دارد. افزایش غلظت اولیه رنگ باعث افزایش کارایی حذف رنگ AO7 گردیده، در حالی که در خصوص رنگ RB5، باعث کاهش کارایی حذف رنگ شد. همچنین تطبیق نتایج حاصل از آزمایشات بر روی معادلات سنتیک نشان داد که سنتیک حذف رنگ (r2>0.9798) AO7 و رنگ (r2>0.9776) RB5 از معادله شبه درجه اول پیروی می کند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از آزمایش ها، استفاده از پودر آهن به عنوان یک ماده ارزان قیمت و موثر در جهت حذف مواد رنگزا از فاضلاب های صنایع نساجی و رنگرزی پیشنهاد می گردد.