مقاله تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۵۲ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرایند الکتروکواگولاسیون
مقاله سیانید
مقاله کمک منعقد کننده
مقاله منیزیم اکسید
مقاله پساب سنتتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانلو امیر
جناب آقای / سرکار خانم: پورعشق یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلی پور جمال
جناب آقای / سرکار خانم: صفری رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: سلگی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزا رضایی کاملیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یون سیانید به عنوان یکی از ترکیبات خطرآفرین انسانی به شمار می رود. فرایند الکتروکواگولاسیون با کارایی بالا در حذف آلاینده ها، به عنوان یک فرایند موثر، مورد توجه است. هدف از این مطالعه، تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه، از یک محفظه واکنش با چهار الکترود آلومینیوم به ابعاد ۲۰۰*۲۰*۲ میلی متر به حجم مفید۱ لیتر مجهز به دستگاه مولد جریان الکتریسیته استفاده شده است. تاثیر پارامترهای (۳-۹)pH ، ولتاژ (۱۰-۳۰ ولت)، غلظت اولیه سیانید ورودی (۵۰-۵۰۰ میلی گرم در لیتر) و غلظت های مختلف نانو ذرات اکسید منیزیم (۰٫۱-۱ گرم درلیتر) به عنوان کمک منعقد کننده مورد بررسی قرارگرفته است.
یافته ها: نتایج نشان داده که راندمان فرایند در pH برابر ۵، ولتاژ ۳۰ ولت و غلظت اولیه آلاینده سیانید ۵۰ میلی گرم بر لیتر، در مدت زمان ۴۵ دقیقه، برابر ۸۰ درصد است. با افزودن کمک منعقدکننده راندمان فرایند افزایش پیدا می کند. در مقادیر بهینه کمک منعقدکننده (۰٫۱ میلی گرم بر لیتر) از ماده اکسید منیزیم در فرایند الکتروکواگولاسیون در طی زمان واکنش ۴۵دقیقه، حذف سیانید ۹۰ درصد حاصل شده است.
نتیجه گیری: فرایند الکتروکواگولاسیون، فرایندی مناسب در حذف سیانید می باشد. همچنین ذرات اکسید منیزیم به عنوان کمک منعقدکننده مناسب در این فرایند عمل کرده و سبب افزایش کارایی فرایند و متعاقبا باعث افزایش حذف سیانید شده است.