مقاله تعیین پهنه های مناسب برای توسعه شهری با استفاده از پارامتر های طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان ماکو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تعیین پهنه های مناسب برای توسعه شهری با استفاده از پارامتر های طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان ماکو)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندی
مقاله توسعه شهری
مقاله تاپسیس فازی
مقاله شهرستان ماکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرم امیر
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده آیلا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلیخانی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت موانع ژئومورفولوژیکی برای توسعه شهری، شهرها یکی از اصلی ترین کارهای ژئومورفولوژیست ها و برنامه ریزان شهری است و با توجه به آن، مکان یابی اراضی مناسب برای توسعه فیزیکی شهرها بسیار ضروری است. متخصصین ژئومورفولوژی شهری می توانند با شناسایی فرآیندهای ژئومورفولوژیک، پیش بینی تغییرات آنها در آینده وتهیه ی نقشه های ژئومورفولوژی، به ایجاد محیطی سالم و کم مخاطره شهری، سهم شایسته ایی را در برنامه ریزی و توسعه شهری ایفا کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل فازی–تاپسیس در نرم افزار ARC GIS پهنه بندی زمین برای توسعه شهرستان ماکو بر پایه معیارهای شیب، ارتفاع، زمین شناسی، کاربری زمین، قابلیت اراضی، یخبندان، اختلاف دمای سالانه، خطر لغزش، خاک، فاصله از رود، فاصله از شهر ارزیابی شد که در آن تناسب زمین برای توسعه شهری به پنج طبقه بسیار نامناسب، نامناسب، متوسط، مناسب و بسیار مناسب تقسیم شد و نقشه پهنه بندی آن تهیه گردید. نتایج نشان داد که کلاس با پهنه مناسب ۱۴٫۶۱ درصد مساحت منطقه و پهنه ی بسیار مناسب ۶٫۵۵ درصد مساحت کل محدوده مطالعاتی را در بر گرفته است. همچنین حدود ۱۶٫۸۱ درصد مساحت منطقه در پهنه بسیار نامناسب قرار گرفته است که عمدتا در حاشیه پایکوه ها و شیب های تند توسعه یافته اند.