مقاله تعیین پراکنش گونه های عامل بیماری سیاهک پنهان گندم در استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تعیین پراکنش گونه های عامل بیماری سیاهک پنهان گندم در استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاهک پنهان معمولی گندم
مقاله سیاهک پنهان پاکوتاه گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دریایی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: غزالی بیگلر هدی
جناب آقای / سرکار خانم: حق ‌پرست رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آژنگ بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسایی گونه های قارچ عامل بیماری سیاهک پنهان گندم در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۳۸۳ تعداد  449جدایه عامل بیماری سیاهک پنهان گندم که شامل تک سنبله های آلوده به بیماری بودند از مزارع استان کرمانشاه جمع آوری گردید. تعیین گونه با استفاده از خصوصیات میکروسکوپی نظیر قطر تلیوسپور، رنگ تلیوسپور، تزئینات خارجی دیواره تلیوسپور، تعداد شبکه ها در قطر تلیوسپور و عمق شبکه ها در بزرگ نمایی های × ۴۰ و × ۱۰۰ و هم چنین نحوه جوانه زنی تلیوسپورها در محیط کشت WA بررسی شد. از مجموع ۴۴۹ جدایه مورد بررسی ۴۱۷ جدایه گونه Tilletia laevis و۴  جدایه گونه Tilletia caries از عوامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم و تعداد ۲۸ جدایه نیز گونه Tilletia controversa عامل بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم تشخیص داده شدند. گونه T.caries فقط از منطقه سد مخزنی گیلان غرب و گونه T.controversa فقط از منطقه بیونیج دالاهو شناسایی شدند. این دو گونه برای اولین بار از استان کرمانشاه گزارش می شوند و گونه T. laevis با بیش ترین پراکنش، گونه غالب در استان می باشد.