مقاله تعیین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی گوازیم (Nemipterus japonicus (Bloch, 1791 با استفاده از فراوانی طولی در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تعیین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی گوازیم (Nemipterus japonicus (Bloch, 1791 با استفاده از فراوانی طولی در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی گوازیم
مقاله پارامترهای رشد
مقاله برنامه FiSAT II
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت تعیین پارامترهای رشد ماهی گوازیم، ۷۶۳ قطعه ماهی گوازیم به طور ماهانه در طول یکسال (از خرداد ۸۴ تا اریبهشت ماه ۸۵) از سواحل خوزستان جمع آوری گردید. با استفاده از اطلاعات فراوانی طولی این ماهیان رگرسیون پاول- ودرال در برنامه FiSAT II ترسیم شده و با به دست آوردن معادلات این رگرسیونها، مقدار L¥ (طول بی نهایت) برای جنس ماده برابر ۲۵۴٫۰۶ میلیمتر و برای جنس نر، ۲۷۰٫۴۲ میلیمتر محاسبه گردید. همچنین با استفاده از برنامه ELEFAN 1 موجود در برنامه FiSAT II، مقدار K سالیانه (پارامتر انحناء بوده که نشان دهنده سرعت رسیدن ماهی به L¥ می باشد) برای جنس نر ۰٫۶۸۴ و جنس ماده برابر ۰٫۵۴۶ محاسبه گردید. پس از محاسبه L¥ و K، با استفاده از برنامه LFDA مقدار تئوریکی t0 به صورت بهینه برای جنس نر (-۰٫۱۹) سال و در جنس ماده (-۰٫۱۲) سال محاسبه گردید. پارامترهای رشد به دست آمده بیشتر بودن سرعت رشد در جنس نر نسبت به ماده ها در ماهی گوازیم را نشان می دهد که این مورد در مطالعات دیگری نیز گزاش شده است.