مقاله تعیین پارامترهای دزیمتری یک چشمه طراحی شده جدید ۱۲۵I با مارکر Ag+Al2O3 در فانتوم آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تعیین پارامترهای دزیمتری یک چشمه طراحی شده جدید ۱۲۵I با مارکر Ag+Al2O3 در فانتوم آب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براکی تراپی
مقاله TG-43 U1
مقاله روش مونت کارلو
مقاله MCNPX ،۱۲۵I
مقاله پارامترهای دزیمتری
مقاله Ag+Al2O3
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی باباحیدری اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: شمسایی ظفرقندی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که چشمه های رادیواکتیو در براکی تراپی، نقش عمده ای در درمان تومورهای بدخیم موضعی ایفا می کند، یک چشمه جدید ۱۲۵I طراحی شده است.چشمه کپسولی از جنس تیتانیوم و حاوی استوانه ای از ترکیب نقره و اکسید آلومینیم است. روی این استوانه ید قرار گرفته است. چشمه در مرکز فانتومی کروی قرار گرفته و با شبیه سازی مونت کارلو، کد ۲٫۶٫ MCNPX ver ویژگی های دزیمتری آن، از جمله شدت کرمای هوا، ثابت نرخ دز و تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانگردی مطابق با دستورالعمل TG-43 U1 به دست آمد. ثابت نرخ دز  0.98±۰٫۱۲ cGyh-1U-1اندازه گیری شد و ویژگی های دزیمتری آن با چشمه های معمول دیگر مقایسه شد. با استفاده از اطلاعات به دست آمده می توان نتیجه گرفت که این تحقیق می تواند زمینه ساز ساخت و استفاده از این چشمه در براکی تراپی شود. به خصوص اینکه طبق آزمایش های یک گروه پژوهشی در کره، کل مراحل آماده شدن مارکر، ۶ ساعت طول می کشد و این میله به راحتی درون استوانه های تیتانیومی قرار می گیرد.