مقاله تعیین یک مدل جدید برای مطالعه پدیده فوق اشباع در طول برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت سه فاز باردار و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – الف مهندسی برق از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تعیین یک مدل جدید برای مطالعه پدیده فوق اشباع در طول برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت سه فاز باردار و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت سه فاز
مقاله پدیده فوق اشباع
مقاله جریان هجومی
مقاله عملکرد ناخواسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوشاد بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رزاز مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: سیف السادات سیدقدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عملکردهای ناخواسته حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در طی برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت باردار رخ می دهد که به آن پدیده فوق اشباع می گویند. در این مقاله پدیده فوق اشباع در طول برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت سه فاز باردار بررسی شده و تاثیر آن بر عملکرد ناخواسته حفاظت دیفرانسیل مطالعه می شود. برای مدل کردن پدیده فوق اشباع، غیر خطی بودن شاخه مغناطیس شوندگی، اثر اشباع ترانسفورماتورهای جریان و مختلط بودن بار در نظر گرفته می شود. پیشامد عملکرد ناخواسته حفاظت دیفرانسیل در اثر پدیده فوق اشباع به فاکتورهای متنوعی بستگی دارد که از مهم ترین این پارامترها می توان به شار باقیمانده و زاویه شروع هدایت اشاره کرد که در این مقاله به ازای سناریوهای مختلف بررسی می شود. برای انجام مطالعات از نرم افزار MATLAB استفاده می شود.