مقاله تعیین یکنواختی پخش آبپاش ها در آبیاری بارانی دورانی با استفاده از شبیه بالستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تعیین یکنواختی پخش آبپاش ها در آبیاری بارانی دورانی با استفاده از شبیه بالستیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری بارانی
مقاله شبیه های شبیه ساز
مقاله شبیه بالستیک
مقاله ضریب یکنواختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالدینی سیدعلی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه شبیه های شبیه سازی مناسبی برای آبیاری بارانی به وجود آمده و ابزار مفیدی را برای پیش بینی فراسنج های عملیاتی، نظیر ضریب یکنواختی برای هر ترکیب فشار کارکرد و شرایط مختلف اقلیمی در اختیار می گذارند. بالستیک رایجترین انگاره ای است که در شبیه هایی استفاده می شود. در این مقاله اصول بالستیک و مراحل آزمایشی و محاسباتی را که برای واسنجی و تایید شبیه با لستیک برای تعیین یکنواختی پخش آبپاش ها در سامانه آبیاری بارانی دورانی (CU) مورد نیازند ارائه می گردند. سپس با آزمایش های کاربرد آب و تعیین ضرایب یکنواختی برای سرعت های مختلف باد در منطقه، و دو فشار کارکرد برای دو نوع آبپاش، بالاترین ضرایب یکنواختی تحت شرایط متفاوت کاربردی شبیه سازی می شوند. آزمایش ها در مزرعه ای در نزدیکی روستای یانیق استان آذربایجان شرقی انجام شدند. نتیجه کاربردی این تحقیق نشان داد که در مرحله طراحی سامانه آبیاری، با داشتن سرعت باد، نتایج شبیه سازی برای تعیین شبیه آبپاش مناسب، با قطر پاشنده، فشار کارکرد و فواصل آبپاش در یک موقعیت خاص که دارای بیشترین ضریب یکنواختی است می توان به کار گرفت.