مقاله تعیین و ارزیابی معیارها و نشانگرهای پایداری در حوزه آبخیز طالقان – زیدشت یک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در آمایش سرزمین از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تعیین و ارزیابی معیارها و نشانگرهای پایداری در حوزه آبخیز طالقان – زیدشت یک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایداری
مقاله توسعه پایدار
مقاله زیدشت
مقاله نشانگرها
مقاله معیارها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی نلیوان امید
جناب آقای / سرکار خانم: نظری سامانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی امیری قوام الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه پایدار در صورتی تحقق می یابد که همپوشی بین لایه های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد گردد. هدف از این تحقیق تعیین معیارها و نشانگر های پایداری و ارزیابی و اندازه گیری پایداری می باشد. جهت ارزیابی پایداری در حوزه آبخیز زیدشت یک از رویکرد بوم سازگان استفاده شده است که در پی حفظ تعادل بین سه مقوله اقتصادی، اجتماعی و اکوسیستم است. متغیرهای انتخابی با روش های معمول و رایج ارزیابی شدند و مقدار آن ها به دست آمد. جهت ارزیابی پایداری از دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری استفاده شد. در حالت کلی در بخش بوم سازگان مرتعی ۳ معیار، ۹ نشانگر و ۱۴ متغیر انتخاب و اندازه گیری شدند. در بخش بوم سازگان مسائل اقتصادی و اجتماعی ۵ معیار و ۱۶ نشانگر انتخاب و اندازه گیری شدند. امتیاز نهایی برای بوم سازگان مرتع ۴۵ شد که آن را در طبقه متوسط قرار می دهد و امتیاز نهایی برای بخش مسائل اقتصادی و اجتماعی ۳۲ شد که با توجه به ۱۶ متغیر انتخابی عدد دو به دست می آید، که آن را در طبقه متوسط قرار می دهد. در نهایت، با توجه به جمع کل امتیازات حوزه آبخیز با استفاده از ماتریس برآورد امتیازات و جدول ارزشیابی حوزه آبخیز، زیدشت به لحاظ پایداری وضعیت ضعیفی دارد.