مقاله تعیین هلیکوباکتر پیلوری در آب، شیر گاو، پنیر و بستنی سنتی به دو روش کشت سطحی و واکنش زنجیره ای پلیمراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تعیین هلیکوباکتر پیلوری در آب، شیر گاو، پنیر و بستنی سنتی به دو روش کشت سطحی و واکنش زنجیره ای پلیمراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب
مقاله شیر خام گاو
مقاله هلیکوباکتر پیلوری
مقاله بسنتی
مقاله پنیر سنتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی خیرآبادی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شاکریان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی دهکردی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت حاصل از هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع ترین عفونت ها در سراسر جهان است. با این حال، منشا و انتقال این باکتری به وضوح شناخته نشده است. یکی از نظریه های پیشنهادی، انتقال آن از طریق شیر خام حیوانات به انسان است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین هلیکوباکتر پیلوری در آب آشامیدنی لوله کشی، شیر گاو، پنیر و بستنی سنتی انجام شد. از خرداد ماه ۱۳۸۹ تا خرداد ماه ۱۳۹۰، در مجموع ۱۸۲ نمونه آب آشامیدنی لوله کشی (۴۰(n=، شیر خام گاو (۷۰(n=، پنیر سنتی (۴۷(n= و بستنی سنتی (۲۵(n= به صورت تصادفی از شهرهای شهرکرد و شیراز تهیه و جهت تعیین هلیکوباکتر پیلوری توسط روش های کشت سطحی و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) مورد ارزیابی قرار گرفت. از ۷۰ نمونه شیر گاو مورد بررسی هلیکوباکترپیلوری تنها از یک نمونه جداسازی شد، در حالی که از نمونه های آب، پنیر و بستنی سنتی جدا نشد. از مجموع ۱۸۲نمونه مورد مطالعه ۱۶ نمونه (۸٫۸ درصد) از نظر حضور ژن ureC مثبت بود. به طور کلی، ۲ نمونه از مجموع ۴۰ نمونه آب لوله کشی (۵ درصد)، ۷ نمونه از ۷۰ نمونه شیر گاو (۱۰ درصد)، ۶ نمونه از ۴۷ نمونه پنیر سنتی (۱۲٫۸ درصد) و ۱ نمونه از ۲۵ بستنی سنتی (۴ درصد) مثبت بود. نتایج این مطالعه لزوم تحقیقات بیش تری بر روی منبع آلوده کننده نمونه های شیر و آب را نشان می دهد.