مقاله تعیین نیاز حرارتی و جایگاه ارقام ذرت برای گروه های مختلف رسیدگی در منطقه داراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تعیین نیاز حرارتی و جایگاه ارقام ذرت برای گروه های مختلف رسیدگی در منطقه داراب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیبریدهای ذرت
مقاله تاریخ کاشت
مقاله رسیدن فیزیولوژیک
مقاله عملکرد دانه
مقاله شاخص حرارتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبصری پور الهام السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص های حرارتی در مقایسه با سیستم های مبتنی بر تعداد روز دارای قابلیت بالاتری در پیش بینی دقیق سرعت رشد و نمو هیبریدهای ذرت می باشند. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در ۴ تاریخ کاشت (۱۰ تیر، ۲۰ تیر، ۳۰ تیر و ۱۰ مرداد) و ۲۰ هیبرید داخلی و خارجی در ۵ گروه رسیدگی و ۳ تکرار در سال ۱۳۸۶ در منطقه داراب انجام گرفت. مقایسه میانگین ها نشان داد، بیشترین زمان لازم جهت سبز شدن متعلق به گروه رسیدگی ۷۰۰ و کمترین به گروه ۲۰۰، ۳۰۰ تعلق داشت. گروه رسیدگی ۷۰۰ بیشترین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیک را نشان داد. همچنین در این آزمایش مشاهده شد که عملکرد دانه در تاریخ کاشت دیرتر، کاهش و رطوبت دانه افزایش می یابد. هیبریدهای گروه رسیدگی ۶۰۰ دارای بیشترین میزان عملکرد بودند. به منظور ایجاد محیط های مختلف و امکان برآورد نیاز گرمایی، از شاخص-های حرارتی GDD، CHU و GTI برای هر یک از هیبریدها استفاده شد. در نهایت بر اساس شاخص های حرارتی و فاکتورهای مورد بررسی، ارقام OSSK602, BC666, BC504 و BC404 به عنوان بهترین ارقام و تاریخ کاشت ۳۰ تیر بهترین تاریخ کاشت در منطقه معرفی گردید. همچنین با توجه به بررسی رگرسیون هر سه شاخص حرارتی، شاخص حرارتی CHU به عنوان پایدارترین شاخص معرفی گردید.