مقاله تعیین نقطه موثر اندازه گیری در اتاقک یونیزاسیون استوانه ای برای پرتوهای الکترونی با انرژی های مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تعیین نقطه موثر اندازه گیری در اتاقک یونیزاسیون استوانه ای برای پرتوهای الکترونی با انرژی های مختلف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتاقک یونیزاسیون استوانه ای
مقاله منحنی درصد دز عمقی
مقاله نقطه موثر اندازه گیری
مقاله پرتوهای الکترونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی بیرگانی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازیان حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری فرد سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی اصل جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هنگام اندازه گیری دز جذب شده ناشی از پرتوهای الکترونی در یک نقطه مشخص در ماده، مقداری از آن به وسیله اتاقک یونیزاسیون جایگزین می شود. بنابراین در میزان تضعیف و پراکندگی پرتوها، تغییراتی ایجاد می شود. برای در نظر گرفتن اثرات مربوط به این جابه جایی، یک نقطه موثر اندازه گیری را به عنوان نقطه مرجع در نظر می گیریم، که این نقطه در بالای مرکز هندسی اتاقک می باشد. با توجه به اینکه نقطه موثر اندازه گیری به جزئیات طراحی اتاقک، انرژی و ابعاد میدان بستگی دارد، در مطالعات انجام شده بر روی آن، مقادیر متفاوتی برای اتاقک یونیزاسیون استوانه ای گزارش شده است. هدف از این مطالعه، تحلیل اطلاعات دوزیمتریک تابش های الکترونی و تعیین نقطه موثر اندازه گیری در اتاقک یونیزاسیون استوانه ای CC13 می باشد.
روش بررسی: از اتاقک یونیزاسیون CC13، برای اندازه گیری دز در میدان های الکترونی ۹، ۱۲ و ۱۵ مگاالکترون ولت دستگاه شتاب دهنده خطی واریان ۲۱۰۰ C/D بیمارستان گلستان اهواز استفاده شده است و اپلیکاتورهای مورد استفاده با ابعاد ۶´۶ cm2، ۲۵´۲۵ cm2 می باشند. اندازه گیری ها در فانتوم آب تا عمق ۳۰ mm انجام گردید. منحنی های درصد دز عمقی برحسب عمق، برای تمام اپلیکاتورها با ابعاد مختلف رسم گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزارtable curve استفاده شد و سپس نقطه عطف منحنی ها محاسبه گردید.
یافته ها: ناحیه پیچش (نقطه عطف منحنی) بیانگر تغییر محیط از هوا به فانتوم (آب) به هنگام اندازه گیری یونیزاسیون می باشد که می توان آن را به عنوان نقطه موثر اندازه گیری در نظر گرفت. همچنین، میانگین نقطه موثر اندازه گیری با افزایش انرژی و ابعاد میدان تغییر می یابد.
نتیجه گیری: در اتاقک یونیزاسیون ۱۳CC، میانگین به دست آمده برای نقطه موثر اندازه گیری ۰٫۹ r می باشد.