مقاله تعیین نقش سازند های مختلف زمین شناسی حوزه آبخیز بالادست عرصه پخش سیلاب گچساران در تولید رسوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۴۷۳ تا ۴۸۲ منتشر شده است.
نام: تعیین نقش سازند های مختلف زمین شناسی حوزه آبخیز بالادست عرصه پخش سیلاب گچساران در تولید رسوب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش سیلاب
مقاله رسوبزایی
مقاله سازندهای زمین شناسی
مقاله رسوبگیری
مقاله گچساران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پادیاب محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فیض نیا سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت رسوبگذاری در شبکه های پخش سیلاب بیش از انباشت آب است. به منظور تعیین سهم هر کدام از سازندهای زمین شناسی بالادست در تولید رسوب ورودی به عرصه پخش سیلاب گچساران، در ۱۶ نقطه و از عمق ۱۵-۰ سانتی متری عرصه پخش اقدام به نمونه برداری رسوب گردید. کلیه نمونه ها با استفاده از روش الک خشک، دانه بندی شده و با انتخاب مقداری از ذرات باقیمانده بر روی دو الک ۱۵۰ و کمتر ۶۲ میکرون، کانی ها و خرده سنگ ها شناسایی شده و درصد فراوانی آنها در نمونه ها تعیین گردید. سپس با استفاده از نقشه زمین شناسی، نوع سازند و لیتولوژی آن مشخص شد و با مقایسه ترکیب کانی شناسی نمونه ها با واحدهای سنگ شناسی و سازندهای موجود در حوزه آبخیز، سنگ و سازند تولید کننده هر کانی و خرده سنگ تعیین شد و درصد سهم هر واحد سنگی در تولید رسوب مشخص گردید. با در نظر گرفتن مساحت هر واحد سنگی، درصد مشارکت هر کدام به صورت وزنی محاسبه شد. نتایج نشان داد که سازندهای پابده- گورپی با سهم ۵۵٫۳ درصد از رسوبات ورودی، بیشترین نقش را در تولید ذرات با اندازه ۳۰۰-۱۵۰ میکرومتر داشته است و سازند کژدمی با سهم ۱۴٫۱ درصد، سازندهای ایلام- سروک با ۱۳٫۱ درصد، سازند خامی با ۱۰٫۸ درصد و سازند آسماری با ۶٫۵ درصد از رسوبات ورودی، در رده های بعد قرار گرفته اند. همچنین برای ذرات کمتر از ۶۲ میکرومتر، سازندهای پابده- گورپی با اشتراک ۸۰ درصد از رسوبات ورودی، بیشترین سهم را در تولید این ذرات داشته است و تنها ۲۰ درصد از رسوبات با این اندازه به سایر سازندها اختصاص دارد.