مقاله تعیین نسبت طول استخوان ترقوه به قد در مردان و زنان ۳۰-۲۰ ساله شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تعیین نسبت طول استخوان ترقوه به قد در مردان و زنان ۳۰-۲۰ ساله شهر کرمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپومتری
مقاله کلاویکل
مقاله ابعاد بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارواقفی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: الیاسی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدزاده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارواقفی شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: به منظور تطابق و هماهنگ بین انسان ابزار و محیط کارایجاد بانک اطلاعات آنتروپومتری بسیار لازم می باشد. امروزه آنتروپومتری در طراحی صنعتی نقش بسزایی دارد. این اطلاعات می بایست به طور منظم جمع آوری شود. هدف از این مطالعه تعیین نسبت طول استخوان کلاویکل (ترقوه) به قد بر حسب جنس در افراد بالغ بین ۳۰-۲۰ سال شهر کرمان می باشد.
مواد و روش ها: محدوده سنی افراد مورد مطالعه ۳۰-۲۰ سال می باشد. افراد مورد مطالعه به طور تصادفی انتخاب شدند. روش نمونه گیری به طور متوالی و نوع مطالعه به صورت Cross sectional می باشد. تعداد کل نمونه ۸۰۰ نفر از شهرکرمان (۴۰۰ مرد و ۴۰۰ زن) در این تحقیق شرکت نمودند. پارامترهای طول کلاویکل راست، طول کلاویکل چپ، عرض شانه، طول اندام فوقانی راست، طول اندام فوقانی چپ، قد و وزن اندازه گیری گردید. وسایل مورد نیاز جهت اندازه گیری ابعاد، متر پلاستیکی و فلزی، زاویه سنج، قطر سنج و همچنین ترازو استفاده گشت.
یافته ها: نتایج نشان می دهد بین طول کلاویکل و قد افراد همچنین بین طول کلاویکل با پارمترهایی چون عرض شانه، طول اندام فوقانی راست و چپ در هر دو گروه رابطه معنی داری وجود دارد. طول کلاویکل چپ در هر دو جنس از سمت راست بزرگتر است همچنین طول کلاویکل راست و چپ در مردان در مقایسه با گروه زنان به طور معنی داری طویل تر است. (p<0.05).
نتیجه گیری: استفاده از داده های آنتروپومتری در طراحی یک محصول می تواند سبب کاهش اشتباهات انسانی، افزایش و ارتقاء سلامت جامعه و کیفیت محصولات و استفاده بهینه از فضاهای کاری شود. همچنین با استفاده از اندازه یک استخوان منفرد، همانند کلاویکل می توان به جنسیت یا سن افراد و یا ارتباط بین طول استخوان و وزن افراد پی برد. همچنین می توان استفاده شایانی در پزشکی قانونی، مهندسی پزشکی، ارگونومی و جراحی نمود.