مقاله تعیین میزان Lc50 سرب و روی در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) و اثرات هیستوپاتولوژیک آنها بر روی بافت های کبد و آبشش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آبزیان و شیلات از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان Lc50 سرب و روی در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) و اثرات هیستوپاتولوژیک آنها بر روی بافت های کبد و آبشش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus)
مقاله سرب
مقاله روی
مقاله بافت کبد
مقاله بافت آبشش
مقاله Lc50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی لاکسار نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسری حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: پژند ذبیح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روی و سرب از مهمترین آلاینده های اصلی در آب رودخانه های منتهی به دریای خزر می باشند. هدف از انجام این تحقیق تعیین Lc50 فلزات سرب و روی در بچه ماهیان ازون برون ۱ (Acipenser stellatus) تا ۳ گرمی و بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک کبد و آبشش این گونه ماهی اقتصادی دریای خزر در مواجهه با غلظت های کمتر از حد کشندگی ((۲۵%-۵۰%-Lc50%75)) فلزات سنگین روی و سرب است. برای این منظور ابتدا Lc50 این دو فلز در طی ۹۶ ساعت بر اساس استاندارد متد (O.E.C.D, 1989) و به روش ساکن Static برای این ماهی بدست آمد. در طول آزمایشات تمام فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مانند pH، دما، سختی، اکسیژن محلول و … اندازگیری شد در مرحله بعدی غلظت های ۲۵-۵۰ و ۷۵ درصد Lc50 برای این دو فلز مشخص گردید و در هر تیمار با سه تکرار ماهیان در معرض این غلظت ها قرار داده شدند. یک گروه شاهد در نظر گرفته شد بعد از یک هفته از تیمارها بصورت تصادفی ماهی برداشت کرده و بافت های مورد نظر (کبد و آبشش) آنها را جدا کرده و به روش پارافینه کردن بافت ها را عمل آوری و با استفاده از میکروسکوپ مجهز به دوربین از بافت های بدست آمده عکسبرداری شده و سپس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در گروه شاهد بافت های کبد و آبشش سالم بودند در بافت کبد و آبشش ماهیان تیمارهای (۲۵%)، (۵۰%) و (۷۵%) غلظت کشنده عوارض هیستوپاتولوژیک مختلف مانند نکروز سلولی، خونریزی، هیپرپلازی و … دیده شد و این عوارض از تیمار ۲۵% به بالا افزایش یافت، بطور کلی کبد این ماهیان سالم تر و عوارض بیشتر در آبشش این ماهیان دیده شد.