مقاله تعیین میزان موفقیت میرنگوپلاستی با تکنیک قرار دادن فاشیا تمپورالیس در لترال به مخاط لوله اوستاش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۳۹ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان موفقیت میرنگوپلاستی با تکنیک قرار دادن فاشیا تمپورالیس در لترال به مخاط لوله اوستاش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرده صماخ
مقاله میرنگوپلاستی
مقاله لوله اوستاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدبصیر
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سوارخ شدگی های کامل یا نزدیک به کامل پرده صماخ که میزان بقایای قدامی در آنها اندک است، همواره با درصد بالاتری از شکست عمل پیوند پرده صماخ همراه هستند. هدف این مطالعه تعیین میزان موفقیت میرنگوپلاستی با تکنیک قرار دادن فاشیا تمپورالیس در لترال به مخاط لوله اوستاش بود.
روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر تعداد ۴۵ بیمار با سوراخ شدگی کامل یا نزدیک به کامل و میزان اندک بقایای قدامی پرده صماخ تحت عمل جراحی قرار گرفتند. تکنیک پیوند پرده صماخ شامل قرار دادن انتهای قدامی پیوند در یک محفظه مخاطی ایجاده شده بین دیواره جانبی لوله اوستاش و مخاط پوشاننده سطح آن بود. داده های مربوط به نتایج آناتومیک و عملکردی این عمل با آزمون آماری تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میزان موفقیت پیوند پرده صماخ ۹۱٫۱ درصد بود که در هیچ یک از آنها عوارضی مانند، بلانتینگ، لترالیزاسیون آتلکتازی و یا پرل های اپی تلیال مشاهده نشد. تفاوت انتقال هوایی و استخوانی صوت قبل از عمل در ۲۴ درصد از بیماران در محدوده ۲۵ دسی بل بود که این میزان بعد از عمل جراحی در ۷۱ درصد بیماران دیده شد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد روش جراحی میرنگوپلاستی با تکنیک قرار دادن فاشیا تمپورالیس در لترال به مخاط لوله اوستاش در سوراخ شدگی های کامل و نزدیک به کامل با بقایای قدامی اندک به طور موثری بر موفقیت پیوند پرده صماخ بیفزاید.