مقاله تعیین میزان مهارت تشخیص خطاهای رادیوگرافی های داخل دهانی و راه های بر طرف کردن آن توسط دانشجویان دندانپزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان مهارت تشخیص خطاهای رادیوگرافی های داخل دهانی و راه های بر طرف کردن آن توسط دانشجویان دندانپزشکی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیولوژی
مقاله خطاهای رادیوگرافی
مقاله آموزش دندانپزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: میربیگی صنم
جناب آقای / سرکار خانم: صافی زاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین میزان مهارت تشخیص خطاهای رادیوگرافی های داخل دهانی و راه های برطرف کردن آن توسط دانشجویان دندانپزشکی بود.
روش کار: تعداد ۷ رادیوگرافی داخل دهانی شامل ۱ بایت وینگ و ۶ پری اپیکال که شامل رایج ترین خطاها بودند، انتخاب شد. اسلاید های تهیه شده تحت شرایط یکسان و استاندارد به دانشجویان نمایش داده شد. تمام دانشجویان انتخاب شده، واحد های مربوط را گذرانده بودند. رادیوگرافی ها شامل ۴ خطای پراسسینگ و ۷ خطای تکنیکال بودند. از هر دانشجو، خواسته شد تا با بررسی رادیوگرافی ها نوع خطا و روش برطرف کردن آن را درون چک لیست بنویسد. از تست های آماری توصیفی وآزمون t برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: حداقل و حداکثر نمره کسب شده به ترتیب ۹ و ۱۹ از کل نمره ۲۲ بود. میانگین نمره کسب شده در قسمت تشخیص نوع خطا، ۷٫۷ و در قسمت تعیین روش برطرف کردن آن، ۵٫۸ بود. نتیجه آزمون t، اختلاف معنی داری بین نمرات دانشجویان دختر و پسر نشان نداد (۰٫۰۵<P).
نتیجه گیری: به طور کلی میزان مهارت دانشجویان در تشخیص نوع خطا از تعیین روش برطرف کردن آن بالاتر بود. در حالی که اختلاف آماری معنی زداری بین دانشجویان پسر و دختر مشاهده نشد.