مقاله تعیین میزان شیوع فلوروزیس در جوامع روستایی استان آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان شیوع فلوروزیس در جوامع روستایی استان آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوروزیس دندانی
مقاله فلوراید
مقاله آب آشامیدنی
مقاله استان آذربایجان شرقی
مقاله اپیدمیولوژی محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورفیضی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مسافری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دستگیری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کوشا احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دریافت غلظت های بالای فلوراید در آب آشامیدنی باعث فلوروزیس دندانی می شود. در مطالعه حاضر شیوع فلوروزیس در جوامع روستایی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی: سه روستای باشسیزکوه بستان آباد =۰٫۱۲mg/L) غلظت فلوراید آب آشامیدنی)، نقاره کوب جدید اهر ۰٫۶mg/L) منبع آب فعلی، ۱٫۱-۱٫۴mg/L منبع قدیمی)، قره بلاغ جلفا ۰٫۳۵mg/L) منبع آب فعلی،۲٫۴mg/L  منبع قدیمی)، به ترتیب به عنوان سطوح مواجهه پایین، متوسط و زیاد به فلوراید انتخاب و کلیه ساکنین بالای ۶ سال روستا معاینه گردیدند. کیفیت منابع آب از طریق سوابق و هم چنین انجام آنالیزهای جدید تعیین گردید.
یافته ها: در ۶۲٫۷% افراد فلوروزیس دندانی مشاهده شد. در ۳۱٫۵% از افراد فلوروزیس درجه۱، در ۲۲٫۴% فلوروزیس درجه ۲، در ۷٫۷% فلوروزیس درجه ۳ و در ۴ نفر نیز فلوروزیس درجه ۴ مشاهده شد. در روستاهای قره بلاغ، نقاره کوب و باشسیزکوه به ترتیب ۸۳٫۸%، ۷۰٫۵% و ۳۲٫۵% افراد دارای درجاتی از فلوروزیس بودند. از نظر آماری (ANOVA) تفاوت معنی داری در میانگین شیوع فلوروزیس بین سه روستا وجود داشت (P<0.001). فلوروزیس هم در دندان های دایمی و هم دندان های شیری مشاهده گردید. متوسط شاخص تجمعی فلوراید در افراد دارای فلوروزیس در مقایسه با افراد بدون فلوروزیس به ترتیب برابر با ۲۲۶۶۰٫۲mg و ۴۷۴۳٫۲ بود که بین این شاخص و فلوروزیس همبستگی وجود داشت (R=0.413).
نتیجه گیری: در هر سه روستای بررسی شده حتی روستای باشسیزکوه بستان آباد درجات مختلف فلوروزیس دندانی وجود داشت. لازم است ارگان های مسئول در ارتباط با دریافت فلوراید از آب آشامیدنی نگاه و رویکرد جدیدتری داشته باشند.