مقاله تعیین میزان تمایل به پرداخت جهت خرید سبزیجات سالم از سوی شهروندان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان تمایل به پرداخت جهت خرید سبزیجات سالم از سوی شهروندان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصمیم به خرید
مقاله سبزیجات سالم
مقاله کیفیت
مقاله تمایل به پرداخت
مقاله هکمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بریم نژاد ولی
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندان آریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه، به بررسی دلایلی می پردازد که می تواند باعث خرید یا عدم خرید سبزیجات با کیفیت توسط مصرف کنندگان گردد. چون درک مصرف کنندگان از کیفیت محصولات در هر استراتژی بازاریابی یک عنصر بسیار مهم است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر و چگونگی تاثیر آنها بر تصمیم به خرید و تمایل مصرف کنندگان به پرداخت اضافه تر از قیمت بازار است. در این مطالعه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، برتری ها و سلایق فردی در زمینه پولی با توجه به تغییر در کیفیت کالا استخراج گردید و در اسفند ۱۳۹۰، عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان تهرانی از طریق ۴۴۶ پرسشنامه و مصاحبه حضوری در داخل و بیرون بازارهای سازمان مدیریت میادین تهران بررسی شد. مقدار تمایل به پرداخت نیز توسط مدل هکمن دو مرحله ای برای سبزیجات سالم برآورد گردید. نتایج نشان داد که نسبت به قیمت های بازاری، میانگین تمایل به پرداخت برای افرادی که پاسخ مثبت داده اند، برای هر کیلو برابر ۲۲۲۰ ریال بوده است.