مقاله تعیین میزان بایوآئروسل های باکتریایی در محیط های بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۹۸ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان بایوآئروسل های باکتریایی در محیط های بیمارستانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله نمونه برداری هوا
مقاله بایوآئروسل
مقاله عفونت های بیمارستانی
مقاله باکتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نهاد الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بایوآئروسل ها، ذراتی هستند که از باکتری، ویروس و عوامل وابسته مشتق شده اند و در یک گستره وسیع از نظر شکل و اندازه قرار دارند که به کمک دستگاه های مختلف نمونه بردار هوا، نمونه برداری می شوند. هدف این مطالعه، تعیین میزان باکتری هوابرد در هوای بیمارستان و تعیین نقاط آلوده برای اقدامات ضدعفونی تیم بهداشت بیمارستان و انتخاب مناسب ترین و کاراترین سیستم تهویه هوا می باشد.
روش بررسی: این تحقیق در بیمارستان آیت اله طالقانی تهران در بازه زمانی زمستان ۸۹ و بهار ۹۰ انجام شد. ۳۵ محل بنا بر حساسیت بیشتر آن ها از دیدگاه نقش غلظت بایوآئروسل های باکتریایی در سلامت افراد و بیماران انتخاب گردید تا نشانگر کل محیط بیمارستان باشند. نمونه برداری در ۳ مرحله انجام شد و هر نمونه در شرایط یکسان، سه بار تکرار گردید. روش نمونه برداری فعال هوا به کار گرفته شد. همه نتایج بدست آمده با استاندارد EU GMP مقایسه مشخص گردید.
یافته ها: برابر استاندارد EU GMP، %۲۹ از همه نمونه های باکتری گرم مثبت در رده A، ۱۷% در رده B،۴۳%  در رده C و ۱۱% در رده D قرار دارند. همچنین %۹۱ از همه نمونه های باکتری گرم منفی در رده A، ۹% در رده B،۰%  در رده C و %۰ در رده D قرار دارند. میزان p-value باکتری های گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب، ۰٫۰۰۱ و ۰٫۰۷۴ بود و بیانگر این موضوع می باشد که بین داده های بدست آمده از دو نمونه بردار هوا در شرایط عملکرد یکسان در خصوص باکتری های گرم مثبت تفاوت معنی دار وجود داشت و در خصوص باکتری های گرم منفی تفاوت معنی دار وجود نداشت.
نتیجه گیری: آلودگی های باکتریایی موجود در هوای بیمارستان اغلب از نوع گرم مثبت بود. بیشترین میزان آلودگی نشان داده شده مربوط به سرویس های بهداشتی بانوان در بخش های مختلف بوده و داخل بخش ها و اتاق های ایزوله آلودگی میکروبی بالایی مشاهده نگردید.