مقاله تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراورده های مرکب چوبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراورده های مرکب چوبی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرمالدهید
مقاله تخته خرده چوب
مقاله فراورده های چوبی
مقاله روش دسیکاتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برازنده محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینخانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: فخریان روغنی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تاثیر نامطلوب گاز فرمالدهید بر سلامتی انسان و محیط زیست، میزان انتشار این گاز از یک فراورده چوبی تعیین گردید تا بدین طریق روشی عملی برای اندازه گیری میزان انتشار این گاز از هر فراورده چوبی دیگر ارائه گردد. بدین منظور نمونه های تخته خرده چوب از چوب درخت زرد تاغ با تغییر گرادیان رطوبتی در سه سطح و با استفاده از چسب اوره فرمالدهید، ساخته شدند. سپس با استفاده از روش دسیکاتور طبق دستورالعمل شماره D 5582-00 مربوط به آیین نامه ASTM، میزان انتشار گاز فرمالدهید از هر نمونه بر حسب میکروگرم فرمالدهید بر میلی لیتر محلول (ppm)، محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهند که با افزایش گرادیان رطوبت، میزان انتشار گاز فرمالدهید، کاهش می یابد، به طوری که میزان انتشار از تخته های خرده چوب با گرادیان رطوبتی صفر درصد،۸٫۹۴۶ppm ، تخته های خرده چوب با گرادیان رطوبتی ۲ درصد، ۶٫۳۱۲ppm و تخته های خرده چوب با گرادیان رطوبتی ۴ درصد و ۴٫۱۷۲ppm فرمالدهید اندازه گیری شد. با افزایش گرادیان رطوبت از صفر درصد به ۲ درصد، انتشار فرمالدهید، به میزان ۲۹ درصد و با افزایش گرادیان رطوبت از ۲ درصد به ۴ درصد، انتشار گاز فرمالدهید، به میزان ۳۴ درصد کاهش یافت. همچنین مقایسه این مقادیر با مقادیر استاندارد و مجاز نشان می دهد که این تخته ها فقط در فضاهای باز باید مورد استفاده قرار گرفته و از به کار بردن آنها در محیط های داخلی به شدت باید اجتناب شود.