مقاله تعیین موقعیت قوانین مدیریت پسماندها در مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه و بهره مندی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تعیین موقعیت قوانین مدیریت پسماندها در مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه و بهره مندی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوانین و مقررات
مقاله راهبرد
مقاله مدیریت پسماند
مقاله ماتریس ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: علیمردانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در این مطالعه مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیست محیطی مربوط به پسماندها در ایران (به عنوان کشور در حال توسعه) و فرانسه (به عنوان کشور توسعه یافته) به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی با بهره مندی از سه مدل SWOT، SPACE و QSPM انجام شده است.
روش بررسی: در تحقیق حاضر ابتدا با مقایسه تطبیقی به شناسایی، ارزیابی و تحلیل دو سیستم مورد مطالعه پرداخته شده و پس از تکمیل فرم نظرسنجی توسط برخی اساتید و کارشناسان دانشکده محیط زیست و انرژی، داده ها نرمالیزه گردید و سپس راهبرد های برتر مدل SWOT توسط مدل QSPM شناسایی و در ارایه راهکارهای مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی SPACEنمودار موقعیت قوانین را در خانه تدافعی نشان داد. به این معنا است که باید نقاط ضعف داخلی را اصلاح و از تهدیدات خارجی پرهیز نمود. به منظور اثر بخشی موثر راهکارهای مدیریتی در خصوص کاهش اثرات سوء ناشی از پسماندها، می بایست اصلاح موارد حقوقی زیر را در اولویت قرار داد: تصویب قانون سیاست ملی زیست محیطی در نظام قانونی و ایجاد کمیسیون تخصصی محیط زیست در مجلس قانون گذاری کشور، برپایی دادگاه های ویژه محیط زیست و استفاده از کارشناس خبره رسمی دادگستری جهت تسریع در روند پرونده های زیست محیطی، اصلاح ضمانت اجرایی قوانین، ایجاد انگیزه و حمایت از بخش خصوصی جهت بازیافت پسماندهای آزمایشگاهی و بیمارستانی، تسریع در تهیه لیست پسماندهای ویژه و تسهیلات قانونی لازم برای کاهش حجم پسماند ویژه، تصویب قوانین الزام آور در به کارگیری استانداردهای روز و فن آوری های سازگار با محیط.