مقاله تعیین منشا عنصر باریم در رسوبات کرانه جنوبی دریای خزر (مطالعه موردی: منطقه لاریم و فرح آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تعیین منشا عنصر باریم در رسوبات کرانه جنوبی دریای خزر (مطالعه موردی: منطقه لاریم و فرح آباد)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیست محیطی
مقاله باریم
مقاله دریای خزر
مقاله فرح آباد
مقاله لاریم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: لک راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام آبادی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باریم عنصر شیمیایی است که در گروه ۲ جدول تناوبی قرار دارد. با توجه به افزایش ناگهانی غلظت این عنصر در نمونه رسوبی L1-2 اخذ شده از سواحل جنوبی دریای خزر در محدوده شمالی ساری، این پژوهش با هدف شناسایی منشا آن و تعیین ارتباط آن با سایر عناصر موجود در رسوبات، انجام شد. نمونه های رسوبی مورد آزمون های دانه بندی و ICP قرار گرفت و نتایج با استفاده از پارامترهای آماری همچون جورشدگی، کج شدگی، گردشدگی، تحلیل خوشه ای، ضریب همبستگی و تحلیل فاکتوری تجزیه و تحلیل گردید. عدم تجانس این عنصر با عناصر زمینی، زیست زاد و کانی های رسی نشان می دهد که منشا آن انسانزاد است. یافته ها حاکی از آن است که عنصر باریم در رخساره مردابی محدوده های مورد مطالعه افزایش چشمگیری دارد. این پدیده می تواند به دلیل ورود آلاینده های زیست محیطی موجود در آب دریای خزر به محیط مردابی و شرایط قلیایی حاکم بر آن در اثر عمل فتوسنتز جلبک ها و افزایش pH که شرایط مساعدی برای حفظ این عنصر به وجود آورده است، ایجاد شده باشد.