مقاله تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دشت اردبیل
مقاله سوبسیدانس
مقاله پهنه بندی افت
مقاله Arc GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیراحمدی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: معالی اهری نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت اردبیل با مساحت تقریبی ۱۰۹۷٫۲۳ کیلومترمربع در مختصات جغرافیایی ۳۸°۵’ تا ۳۸°۲۷’ عرض شمالی و ۴۸°۹’ تا ۴۸°۳۷’ طول شرقی، یک دشت میانکوهی محسوب می شود، که طی سال های اخیر با افت چشم گیر آب های زیرزمینی مواجه شده است. جهت بررسی تغییرات به وجود آمده در حجم آبی آبخوان و میزان افت آب های زیرزمینی در کل دشت از داده های آماری چاه های مشاهده ای استفاده و با بهره گیری از فزار ARCGIS، نقشه های ایزوپیز و پهنه افت در منطقه مورد مطالعه ترسیم گردید. نقشه های ترسیمی نشان دادند که بیشترین میزان افت آب، در قسمت جنوب و جنوب شرقی منطقه اتفاق افتاده است. بر اساس نقشه پهنه بندی تهیه شده، ۱۴ درصد از مساحت دشت در پهنه خیلی زیاد افت، ۲۹٫۷۳ درصد در پهنه زیاد، ۲۶٫۶ درصد در پهنه متوسط، ۱۷٫۳۸ درصد در پهنه کم و ۱۲٫۲۹ درصد در پهنه خیلی کم افت قرار می گیرد. با تلفیق لایه های میزان بارش، شیب، هیدرولوژی، لیتولوژی، ژئومورفولوژی، خاک، پوشش گیاهی و عوامل انسانی در محیط GIS، نقشه پیش بینی مناطق افت آب های زیرزمینی در آینده به روش کوکریجینگ نقطه ای تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین احتمال فرونشست دشت اردبیل در آینده به دلیل برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی در قسمت جنوب شرق و غرب اتفاق خواهد افتاد.