مقاله تعیین مناسب ترین میزان بذر گیاهان همراه در کشت مخلوط با یونجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تعیین مناسب ترین میزان بذر گیاهان همراه در کشت مخلوط با یونجه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوفه
مقاله کشت همراه
مقاله رشد
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدندوست مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی عملکرد علوفه در کشت مخلوط یونجه چند ساله (.Medicago sativa L) با برخی غلات در مقادیر مختلف بذر آنها آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۰ در منطقه فسا واقع در شرق استان فارس انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و دو فاکتور نوع گیاهان همراه شامل گندم (.Triticum aestivum L)، جو (.Hordeum vulgare L)، چاودار (.Secale cereale L) و یولاف (.Avena sativa L) و مقادیر مختلف بذر کشت شده گیاه همراه (صفر، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار) به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که گیاهان همراه با میزان بذر ۶۰ کیلوگرم در هکتار دارای بالاترین عملکرد وزن خشک علوفه، تعداد ساقه و تعداد بوته مستقر شده یونجه بودند. یولاف در مرحله اول و در مرحله دوم چاودار اثرات بیشتری بر رشد یونجه داشت و مصرف ۱۲۰ کیلوگرم بذر گیاه همراه می تواند مجموع عملکرد وزن خشک یونجه با گیاه همراه را به میزان قابل قبولی نیز تولید کرده و همچنین وزن خشک مناسبی از یونجه برای چین دوم فراهم کند.