مقاله تعیین منابع اصلی مولد صدا در تجهیزات توربین در یک نیروگاه حرارتی تولید برق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تعیین منابع اصلی مولد صدا در تجهیزات توربین در یک نیروگاه حرارتی تولید برق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدا
مقاله منبع صدا
مقاله نیروگاه حرارتی
مقاله پمپ تغذیه کننده آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رستم
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیروگاه ها از جمله صنایع مهم کشور می باشند که تعداد قابل توجهی از کارگران در آنها مشغول به کار هستند و تامین سلامت آنان حایز اهمیت می باشد. مواجهه با صدا، به عنوان فراگیر ترین آلاینده فیزیکی محیط کار یک معضل مهم ایمنی و بهداشت در بسیاری از مجموعه های صنعتی محسوب می گردد و تعیین منابع اصلی یکی از اولویت های مهم در کنترل صدا می باشد. نیروگاه ها به علت تنوع تجهیزات از جمله صنایع درگیر با این مشکل هستند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آلودگی صدای صنعتی نیروگاه و به منظور تعیین منابع اصلی صدا انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی در طبقه همکف واحد توربین یکی از نیروگاه های حرارتی انجام گردید. صدای محیطی با رعایت استانداردهای ISO 9612 و ISO 11200 توسط دستگاه تراز سنج صوت کالیبره شده مدل TES-1389 در شبکه A و در حالت Slow اندازه گیری و سپس داده ها وارد نرم افزار Surfer V.10 گردید. پس از شبکه بندی عمومی و تعیین محدوده های هم تراز در هر واحد و نحوه انتشار صوت در محیط، منبع اصلی صدا شناسایی شد. در نهایت با استفاده از نتایج اندازه گیری تراز فشار صوت، با کمک روش شبکه بندی موضعی در ترکیب با نرم افزار Surfer تفکیک اجزاء اصلی دستگاه در انتشار صدا انجام گردید.
یافته ها: نتایج اندازه گیری محیطی صدا نشان داد که تراز فشار صوت در کلیه واحدها در رده بندی محدوده خطر بود و از بین واحدهای مورد بررسی بیشترین میانگین تراز فشار صوت مربوط به واحد ۲ و با ۹۳٫۱ dB(A) ثبت گردید. نقشه های هم تراز صوتی رسم شده توسط نرم افزار نشان داد که بیشترین تراز فشار صوت در کلیه واحدها مربوط به ایستگاه های اطراف پمپ تغذیه کننده آب (فید واتر پمپ) بوده و این دستگاه به عنوان منبع اصلی صدا در کلیه واحدها تعیین شد. همچنین از بین ۴ جزء اصلی این دستگاه، بیشترین تراز فشار صوت مربوط به پمپ اصلی و گیربکس و دارای تراز فشار صوت حدود ۱۰۰ dB (L) و فرکانس غالب ۱۰۰۰ Hz بود.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه بخش ورودی آب پمپ های مورد بررسی نقش اصلی را در انتشار صدا دارد، طراحی و اجرای اقدامات کنترل فنی از جمله اتاقک سازی بر روی منابع به منظور کاهش تراز فشار صوت منتشره به حدود ایمن در این نیروگاه، امری ضروری به نظر می رسد.