مقاله تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ اطراف تونل های دسترسی در معدنکاری جبهه کار طویل با استفاده از سیستم فازی ممدانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زمین شناسی ژئوتکنیک (زمین شناسی کاربردی) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ اطراف تونل های دسترسی در معدنکاری جبهه کار طویل با استفاده از سیستم فازی ممدانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت فشاری تک محوری
مقاله مدل فازی ممدانی
مقاله آنالیز حساسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجدی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده مقاله :مقاومت فشاری تک محوری، یکی از پارامترهای مهم در پروژه های زمین شناسی مهندسی، معدنکاری، ژئوتکنیک و مهندسی سنگ می باشد. برای تعیین مقاومت فشاری تک محوری در آزمایشگاه، نمونه های با کیفیت بالا مورد نیاز است. این نمونه ها را همیشه نمی توان از سنگ های ضعیف، لایه ای نازک و با زمینه بلوکی تهیه کرد. بنابراین، توسعه مدل های پیش گویانه برای تعیین خصوصیات مکانیکی سنگ از جمله مقاومت فشاری تک محوری زمینه، مبحث مهمی در مهندسی سنگ می باشد. در این مقاله، از مدل فازی ممدانی و مدل آماری، برای تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ بر اساس اطلاعات حاصل از سنگ اطراف تونل های دسترسی در معدن کاری جبهه کار طویل استفاده شد. برای انجام مدلسازی، از ۹۳ سری داده مربوط به انواع مختلف سنگ استفاده شده است. از این تعداد، ۷۵ سری برای طراحی و ۱۸ سری برای آزمون مدل ها مورد استفاده قرار گرفت. سه پارامتر سختی اشمیت، تخلخل و دانسیته، به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند. در این مطالعه، برای آزمون عملکرد مدل ها، از شاخص های جذر متوسط مربعات خطا و ضریب تصمیم گیری استفاده شد. برای مدل های فازی و آماری، ضریب تصمیم گیری به ترتیب برابر ۹۴٫۳ و ۸۷٫۹ درصد و جذر متوسط مربعات خطا به ترتیب برابر ۳٫۲ و ۶٫۸ محاسبه شد. نتایج نشان داد که دقت پیش بینی مدل فازی به طور چشمگیری بالاتر از مدل آماری بوده و نتایج آن کاملا به مقادیر واقعی نزدیک می باشد. همچنین، بر اساس آنالیز حساسیت مدل فازی، سختی اشمیت بیشترین و تخلخل کمترین تاثیر را بر مقدار مقاومت فشاری تک محوری دارند.