مقاله تعیین معیارهای مناسبت تجویز ام آرآی برای ضایعات مهره های کمری با استفاده از روش مناسبت رند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱۴۶ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تعیین معیارهای مناسبت تجویز ام آرآی برای ضایعات مهره های کمری با استفاده از روش مناسبت رند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناسبت ام آرآی
مقاله ضایعات مهره های کمری
مقاله روش مناسبت رند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری هدایت
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: استوار رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: کشتکاران علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ام آر آی یک فن آوری های جدید و گران قیمت تشخیصی است که به طور فزاینده ای در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه تعیین معیار های مناسبت تجویز ام آرآی ضایعات مهره های کمری با استفاده از روش مناسبت رند بود.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات کیفی مبتنی بر توافق می باشد. جامعه پژوهش تمام متخصصان درگیر تجویز روش ام آر آی برای تشخیص ضایعات مهره های کمری هستند که طبق روش رند که به صورت هدفمند و بر اساس معیار علاقمندی ۹ نفر انتخاب شدند. شناسایی معیارها از دو طریق راهنماهای بالینی معتبر و دیدگاه متخصصان انجام شد. امتیاز دهی به معیارها از عدد ۱ تا ۹ بود. اعداد ۱ تا ۳ در طیف نامناسب، ۴ تا ۶ در طیف نامطمئن و ۷ تا ۹ در طیف مناسب قرار گرفتند. توافق در صورتی انجام می شد که ۷ نفر از متخصصان در یک طیف نمره دهی نمایند.
یافته ها: تعداد ۹۷ سناریو (معیار) برای ام آرآی مهره های کمری در فاز استخراج سناریو شناسایی شدند. تعداد ۱۸ سناریوی دیگر را اعضای پانل به لیست سناریوها افزودند. در مجموع ۱۱۵ سناریو شناسایی شد که پس از پیاده سازی مرحله اول و دوم پانل متخصصین، سناریوهای شناسایی شده در سه دسته ۶۸ (۵۹٫۱ درصد) مناسب، ۴۴ (۳۸٫۲ درصد) نامطمئن و ۳ (۲٫۶ درصد) سناریو نامناسب قرار گرفتند.
نتیجه گیری: سناریوهای تدوین شده در این مطالعه برای ام آر آی مهره های کمری راهنمای تجویز بسیار خوبی برای متخصصان است و پیشنهاد می شود که بیمه ها و سایر نهادهای پرداخت کننده از آن به عنوان معیاری جهت پرداخت هزینه ام آر آی مهره های کمری استفاده نمایند. روش مناسبت رند برای تعیین مناسبت مراقبت های بالینی در سیستم هایی با منابع محدود بسیار مفید است.