مقاله تعیین مخازن لیشمانیوز جلدی به روش مولکولی PCR در روستاهای بخش مرکزی استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تعیین مخازن لیشمانیوز جلدی به روش مولکولی PCR در روستاهای بخش مرکزی استان قم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیشمانیوز جلدی
مقاله لیشمانیوز جلدی منتشره
مقاله واکنش زنجیره ای پلیمراز
مقاله قم
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی پور عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: راثی یاور
جناب آقای / سرکار خانم: عبایی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فرزین ‌نیا بابک
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لیشمانیوز جلدی در بسیاری از مناطق ایران به عنوان یک معضل عمده بهداشتی محسوب می شود، و کانون های آن نیز در نقاط مختلف کشور وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی ترکیب گونه ای مخازن احتمالی بیماری در کانون لیشمانیوز جلدی در روستاهای منتخب بخش مرکزی استان قم انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بر روی جوندگان (مخازن احتمالی لیشمانیوزها) در سال ۱۳۸۹ در روستاهای انتخابی از دهستان قمرود و قنوات واقع در بخش مرکزی استان قم انجام شد. در این پژوهش جمعا ۴۶ سر پستاندار کوچک از ۵ روستای مورد نظر با استفاده از تله های زنده گیر صید شدند. اسمیر تهیه شده از لاله گوش یا زخم های مشکوک روی پوست پس از رنگ آمیزی با گیمسا، از نظر وجود اجسام لیشمن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، بعد از استخراج DNA از اسمیرهای مثبت؛ با استفاده از روش PCR گونه انگل تعیین شد.
یافته ها: در مجموع ۴۶ سر پستاندار کوچک صید شد، که با استفاده از کلید معتبر تعیین هویت شدند. از این تعداد ۳۱ جونده (۶۷٫۴%) Meriones libycus، ۸ جونده (۱۷٫۴%) Allactaga elater، ۴ جونده (۸٫۷%) Mus musculus، ۲ جونده (۴٫۳%) Nesokia indica و ۱ (۲٫۷%) Hemiechinus auritus را شامل می شد. نتایج PCRنشان داد یک سر (۳٫۷%) از جوندگان متعلق به گونه M. libycus آلوده به انگلLeishmania major بوده است.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد لیشمانیوز جلدی شایع در بخش مرکزی استان قم از نوع روستایی بوده و مخزن آن نیز گونه ای از جوندگان صحرایی است. بنابراین، مشخص شدن نوع بیماری و مخزن آن می تواند به مسوولین بهداشتی کمک کند تا راهکارهای مناسب را برای پیشگیری و کنترل آن در منطقه اتخاذ نمایند.