مقاله تعیین محدوده سمیت و غلظت نیمه کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpyi) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۵۵۱ تا ۵۶۰ منتشر شده است.
نام: تعیین محدوده سمیت و غلظت نیمه کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpyi)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی بنی
مقاله اوژنول
مقاله سمیت حاد
مقاله غلظت نیمه کشندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجدی نسب الهام
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری وحید
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطرمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: راضی جلالی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از گیاهان دارویی و جایگزینی آنها با مواد شیمیایی پرخطر در صنعت آبزی پروری رو به افزایش نهاده است. یکی از این داروهای گیاهی مورد استفاده عصاره گل میخک است که عمدتا در صنعت آبزی پروری برای کاهش تنش، بیهوشی و آرام بخشی استفاده می گردد. اوژنول یک داروی گیاهیست که از عصاره گل میخک تهیه می شود. در این مطالعه محدوده سمیت و غلظت نیمه کشندگی (LC50) داروی بیهوشی اوژنول بر روی ماهی بنی Barbus sharpy مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این مطالعه، تعداد ۷۳۵ عدد بچه ماهی انگشت قد بنی با وزن متوسط ۵±۱ گرم از مرکز تکثیر و پرورش شهید ملکی اهواز به طور تصادفی صید و به دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (آزمایشگاه شیلات) منتقل گردید. بعد از سپری شدن دوره سازش پذیری، بچه ماهیان انگشت قد بنی در معرض غلظت های مختلف (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر قرار گرفتند و تغییرات رفتاری و تلفات در زمان های ۰، ۱، ۱۲، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت پس از بیهوشی ثبت و محدوده سمیت و غلظت نیمه کشندگی (LC50) تعیین گردید. نتایج بدستامده نشان داد که غلظت ۱ میلی گرم در لیتر، بهترین غلظت برای آرام بخشی و غلظت ۴۰ میلی گرم در لیتر، بهترین غلظت برای القای بیهوشی در این گونه می باشد. همچنین غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر، غلظت بسیار سمی در این گونه مشخص گردید. بر اساس تحلیل های آماری، غلظت نیمه کشندگی ۴۸ ساعته اوژنول ۲۲٫۶۱±۱٫۷۶ میلی گرم در لیتر می باشد که این مقدار نشان دهنده سمیت متوسط اوژنول در این گونه می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق حکایت از آن دارد که اوژنول می تواند در صنعت آبزی پروری ماهیان بومی به عنوان جایگزین مناسب داروی بیهوشی MS222 مورد استفاده قرار گیرد.