مقاله تعیین محدوده آسایش اقلیمی در جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی، مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری صور در شهرستان بناب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۵۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تعیین محدوده آسایش اقلیمی در جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی، مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری صور در شهرستان بناب
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص PET
مقاله شاخص PMV
مقاله نرم افزار Ray Man
مقاله روستای صور
مقاله توسعه گردشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضانژاداصل بناب هادی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه شاخص های متعددی برای مطالعه زیست اقلیم شناسی از طرف دانشمندان پیشنهاد شده است که بخصوص در مطالعات آب و هواشناسی گردشگری نیز مورد استفاده بسیار قرار می گیرد. از آن میان شاخص های ترکیبی دما-فیزیولوژی را می توان نام برد، که مبتنی بر بیلان انرژی بدن انسان می باشند و از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. در این مطالعه از دو شاخص PET و PMV در تحلیل اقلیم آسایشی دهستان صور استفاده شده است. روش تحقیق به صورت تحلیلی و سپس توصیفی است، که با خروجی مدل نرم افزاری تحلیل داده ها صورت گرفته است. در این تحقیق اطلاعات اقلیمی که از نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه تهیه گردیده و به ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی روستای مورد مطالعه به صورت روزانه و ماهانه می پردازد. مشابهت نتایج حاصل از دو شاخص فوق الذکر با استفاده از نرم افزار Ray Man حاکی از آن است که دوره آسایش اقلیمی در این روستا کوتاه و محدود به دوره ۴۴ روزه می باشد که بیشتر در خرداد و مهر ماه به وقوع می پیوندد، به گونه ای که با وجود عدم تنش گرمایی و تنش گرمایی بسیار شدید، ۱۷۹ روز از سال در شرایط تنش سرمایی بسیار شدید تا تنش سرمایی متوسط قرار دارد که، علاوه بر ماه های فوق چهار ماه از سال نیز جهت گردشگری در روستای صور مناسب تشخیص داده می شود.