مقاله تعیین فرکانس اسلاگ در کانال افقی طویل به روش تجربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تعیین فرکانس اسلاگ در کانال افقی طویل به روش تجربی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرکانس اسلاگ
مقاله سرعت ظاهری ورودی
مقاله کانال افقی طویل
مقاله روش تجربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیبی پویان
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب پور بابک
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله اثرات سرعت ظاهری گاز و مایع ورودی و نیز فاصله از بالادست کانال بر فرکانس اسلاگ در جریان دوفازی آب و هوا به صورت تجربی بررسی و روابط تجربی برای محاسبه فرکانس اسلاگ نیز ارائه شده است. محل انجام آزمایش ها، آزمایشگاه جریان چندفازی دانشگاه تربیت مدرس بوده است. آزمایش ها در کسر حجمی مایع ۰٫۷۵ در یک کانال افقی با مقطع مستطیلی به ابعاد ۵×۱۰cm2 (قطر معادل هیدرولیکی ۶٫۶۷cm) و به طول ۳۶m از جنس پلکسی گلاس انجام شده است. محدوده سرعت ظاهری آب ۰٫۱۱-۰٫۵۶m/s و سرعت ظاهری هوا ۱٫۸۸-۱۳m/s است. اندازه گیری فرکانس اسلاگ در سه محل از ورودی کانال انجام شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که در تمامی حالت های آزمایش، کمینه فرکانس در کمترین سرعت ظاهری مایع و بیشینه آن در بیشترین سرعت ظاهری مایع رخ می دهد. با افزایش ضریب لغزش، فرکانس اسلاگ کاهش می یابد. فرکانس اسلاگ تابع قوی از سرعت ظاهری مایع است. در سرعت های بالای آب، فرکانس اسلاگ در کانال افزایش می یابد. تاثیر سرعت ظاهری گاز بر فرکانس اسلاگ در هر سرعت ظاهری مایع، کاهشی است. با حرکت در جهت پایین دست کانال، فرکانس اسلاگ کاهش می یابد. حرکت اسلاگ در پایین دست کانال، سریع تر و با شتاب بالاتری انجام می گیرد.