مقاله تعیین فراوانی عوامل مختلف مرتبط با مرگ و میر نوزادان فوت شده در تهران در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تعیین فراوانی عوامل مختلف مرتبط با مرگ و میر نوزادان فوت شده در تهران در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل مرتبط با مرگ و میر
مقاله مرگ نوزادان
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محققی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده اصفهانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی کانی کاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آمار سالانه فوت نوزادان در حدود ۳٫۷ میلیون نوزاد در سراسر دنیا تخمین زده می شود. بیشترین میزان این مرگ ها در نوزادان کمتر از ۲۸ روز و در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. عوامل مرتبط با این مرگ ها در این مطالعه بررسی و سعی شد تا برخی عوامل مرتبط با مرگ نوزادان در ۲۸ روز اول نشان داده شود.
روش کار: در مطالعه ای مقطعی – توصیفی پرونده تمام نوزادان فوت شده در سال ۱۳۸۸ از اداره سلامت وزارت بهداشت دریافت شد. عوامل مختلف حول و حوش زایمان نظیر سن نوزادان هنگام تولد، سن مادر هنگام تولد، جنسیت نوزادان، نوع مرکز درمانی محل تولد، سرپرست خانواده، محل زندگی خانواده، محل مرگ نوزاد بر اساس بخش یا بیمارستان مربوطه، نحوه پذیرش نوزاد، نوع تولد و علت سزارین (در صورت انجام)، عامل زایمان، تعداد قل های زایمان، رتبه قول فوت کرده، وجود یا عدم وجود ناهنجاری های مادرزادی، تعداد بارداری های قبلی مادر، سابقه مرده زایی، نوع تغذیه، تشخیص بستری و نیز علت اصلی مرگ از پرونده ها استخراج شده و در نهایت درصد فراوانی هر کدام از آن ها در این فرزندان با آنالیز آماری مشخص شد.
یافته ها: در این مطالعه ۳۷۶۸ پرونده مربوط به نوزادان فوت شده در بیمارستان های تهران بررسی شدند. میانگین سنی مادران آنها ۴٫۱۵±۲۴٫۱ سال بود (۱۶ تا ۳۸ سال). میانگین تعداد زایمان ها ۱٫۹±۲٫۸ بود (۱ تا ۱۲ زایمان). میانگین آپگار نوزادان در دقیقه اول تولد ۲٫۷±۵٫۲ بود. میانگین آپگار نوزادان در دقیقه پنجم تولد ۳٫۲±۷٫۳۱ بود. میانگین وزن تولد نوزادان فوت شده ۳۲۲±۱٫۲۵۰ گرم (۵۲۷ تا ۱٫۶۲۰ گرم) بود. ابتلا به سپسیس در ۷۸%، آغشته بودن به مایع آمنیوتیک و تولد با وزن پایین به ترتیب از شایع ترین عوامل همراه با مرگ و میر این نوزادان بودند.
نتیجه گیری: هدف اصلی از این مطالعه مشخص نمودن بیشترین عوامل مرتبط با مرگ نوزادی بود. این عوامل در مطالعه حاضر بیشتر شامل عفونت های نوزاد، زایمان های پره ترم و وزن تولد پایین بود. در نهایت مطالعه حاضر نشان داد به طور کلی عفونت ها شامل سپسیس و یا آلودگی جنین با مایع آمنیوتیک از شایع ترین علل مرگ نوزادان بودند و پس از آن تولد با وزن پایین از مهم ترین عوامل همراه محسوب می شدند.