مقاله تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های فرشچیان و بعثت همدان ۱۳۸۶-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نشریه جراحی ایران از صفحه ۶۸ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های فرشچیان و بعثت همدان ۱۳۸۶-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله افسردگی
مقاله پرسشنامه افسردگی بک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان فر امیر
جناب آقای / سرکار خانم: نیایش امین
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه ایها علی
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از بیماری های مزمنی که خطر ابتلاء به افسردگی را در شخص افزایش می دهد، ابتلا به انواع سرطان ها است. در مطالعات متعددی، ابتلاء به سرطان های مختلف ریسک فاکتور مهمی برای ایجاد افسردگی بیان شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی افسردگی و برخی فاکتورهای تاثیرگذار بر ایجاد آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان در همدان انجام شد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی ۱۱۱ بیمار مبتلا به سرطان پستان که در یک مقطع زمانی ۱۵ ماهه (فروردین ۸۶ تا خرداد ۸۷) برای ادامه درمان یا پیگیری به مطب فوق تخصص آنکولوژی یا بخش آنکولوژی بیمارستان فرشچیان یا مطب متخصص جراحی مراجعه کرده بودند، در زمان پذیرش مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مربوط به افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک استفاده گردید. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از آمار توصیفی برای ارائه نتایج استفاده گردید. همچنین در موارد مورد نیاز برای بررسی معنی داری ارتباطات از آزمون های کای اسکور، فیشر و آزمون های ناپارامتری (من ویتنی) استفاده گردید و P<0.05 به عنوان ملاک معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مجموع ۶۸ بیمار (
۶۱٫۳%) افسرده محسوب می شدند (نمره بالای ۱۵). در میان ۴۳ بیماری که افسرده محسوب نمی شدند، یعنی دارای نمره ۱۵ و پایین تر بودند ۱۵ بیمار (۳۴٫۹%) نمرات ۰ تا ۱۰ داشتند، یعنی کاملا غیر افسرده محسوب می شدند و مابقی دارای نمره ۱۱ تا ۱۵ بودند، یعنی دارای علایم مرزی افسردگی بودند. در مجموع ۶۸ بیماری که افسرده محسوب می شدند ۲۳ بیمار (۳۳٫۸%) دارای افسردگی خفیف، ۲۶ بیمار (۳۸٫۲%) دارای افسردگی متوسط، ۱۶ بیمار (۲۳٫۵%) دارای افسردگی شدید و ۳ بیمار (۴٫۵%) دارای افسردگی خیلی شدید بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و با توجه به اینکه انجام غربالگری بیماران مبتلا به سرطان پستان از طریق پرسشنامه بک مستلزم صرف وقت و هزینه چندانی نیست، پیشنهاد می گردد غربالگری بیماران در مراحل مختلف درمان و پیگیری انجام گردد تا در صورت وجود افسردگی معرفی به موقع به روانپزشک جهت مشاوره و درمان انجام گیرد.