مقاله تعیین فاکتور معادل سمیت و باقی مانده ترکیبات هیدروکربن های پلی آروماتیک در بافت خوراکی ماهی کپور دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: تعیین فاکتور معادل سمیت و باقی مانده ترکیبات هیدروکربن های پلی آروماتیک در بافت خوراکی ماهی کپور دریای خزر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلاینده نفتی
مقاله ماهی کپور
مقاله فاکتور معادل سمیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ساروی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی پور حوریه
جناب آقای / سرکار خانم: پورنگ نیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هیدروکربورهای نفتی از جمله ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای است که به دلیل به سمیت بالا یکی از منابع آلوده کننده دریای خزر محسوب می شود. افزایش غلظت این هیدروکربن ها در محیط زیست، علاوه بر اثرات منفی بر زندگی آبزیان، بر سلامتی انسان نیز اثرات سوء دارد. این مطالعه به بررسی غلظت ترکیبات نفتی ۱ polycyclic Aromatic Hydrocarbon در بافت خوراکی ماهی کپور دریای خزر در سال ۱۳۸۹ می پردازد.
مواد و روش ها: ۲۸ نمونه ماهی کپور در پره های صیادی و به وسیله ترال طی فصول زمستان و بهار تهیه شد. نمونه ها پس از آماده سازی به روش استاندارد و بوسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه گیری گردید.
یافته ها: در ۸۲ درصد نمونه از ماهیان ( ۲۳ نمونه) ترکیبات ۳، ۴ و ۵ حلقه ای ۱۶PAHs شناسایی شد. نتایج نشان داد که میانگین و خطای معیار غلظت ۱۶PAHs در بافت خوراکی ماهی کپور خزر برابر با ۲٫۲۱±۰٫۴۲ میکروگرم بر گرم وزن خسک بوده است.
استنتاج: فراوانی ترکیباتی هم چون Fluoranthene pyrene، Benzo(a)pyrene و chrysene در بافت خوراکی ماهی کپور دریای خزر به ترتیب ۷۵، ۶۱، ۴۳ و ۳۶ درصد بود و همچنین ترکیب Benzo(a)pyrene دارای بالاترین شاخص معادل سمیت در میان هشت ترکیب سرطان زا بوده است. بنابراین مصرف این گونه ماهی ها توسط انسان می تواند با ریسک همراه باشد.