مقاله تعیین غلظت کشنده سموم دلتامترین و دیازینون در ماهی آنجل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تعیین غلظت کشنده سموم دلتامترین و دیازینون در ماهی آنجل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی
مقاله دلتامترین
مقاله دیازینون
مقاله ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ترخانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسین نیا زینب
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: سلمرودی ماهان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سموم دیازینون و دلتامترین از مهمترین سموم ارگانوفسفره مورد استفاده در فعالیت های کشاورزی و خانگی برای کنترل حشرات مضر می باشند. این پژوهش در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی واقع در روستای توشن گرگان (استان گلستان) انجام شد. ۹۶ LC50 ساعته، غلظت بدون مرگ و میر (NOEC) و غلظت با حداقل مرگ و میر (LOEC) ماهی آنجل (Pterophyllum scalare) تحت تاثیر سمیت حاد دیازینون و دلتامترین تعیین شد. بدین منظور ماهیان بالغ آنجل (با محدوده طول و وزن ۱۵- ۱۳ سانتی متر و ۹٫۵-۹ گرم) در تیمارهای ۲۱ تایی (۳ تکرار ۷ تایی) تحت غلظت های مختلف سم به مدت ۹۶ ساعت قرار گرفتند و مرگ و میر آنها ثبت شد. در طی انجام آزمایش غذادهی به ماهیان قطع و آب محیط آکواریوم ها تجدید نشده و کیفیت آب ثابت باقی می ماند. همچنین عواملی مانند pH، دما، سختی و اکسیژن محلول در آب مورد سنجش قرار گرفتند. تست های سمیت نیز با استفاده از آنالیز آماری Probit در نرم افزار SPSS انجام گرفتند. در پایان ۹۶ ساعت، ماهیان در غلظت های ۴۰ و ۸۰ میلی گرم در لیتر دیازینون و ۰٫۴۰ میلیگرم در لیتر دلتامترین ۱۰۰% تلفات را نشان دادند. ۹۶ LC50 ساعته سم دلتامترین معادل ۰٫۰۲±۰٫۱۷ میلی گرم در لیتر و ۹۶ LC50 ساعته سم دیازینون معادل ۰٫۱۹۶±۱۹٫۰ میلی گرم در لیتر تشخیص داده شد.