مقاله تعیین عوامل مرتبط بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز درمانی خیریه دارالایتام مهدیه همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تعیین عوامل مرتبط بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز درمانی خیریه دارالایتام مهدیه همدان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله تحلیل بقا
مقاله مدل کاکس زمان وابسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردمال جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مافی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی پاشاکی عبدالعظیم
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: روشنایی قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها می باشد. عوامل مختلفی با بقای بیماران سرطان پستان در ارتباط است. هدف این مطالعه برآورد بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تشخیصی درمانی دارلایتام مهدیه همدان، و تعیین عوامل مرتبط با آن می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه همگروهی تاریخی از اطلاعات ۵۴۲ زن مبتلا به سرطان پستان که طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ برای درمان به مرکز تشخیصی درمانی مهدیه همدان مراجعه کرده بودند، استفاده شد. تمامی بیماران بعد از عمل جراحی تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار گرفتند. اطلاعات بیماران از طریق مراجعه به پرونده پزشکی آنان استخراج شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون کاکس زمان وابسته انجام شد.
یافته ها: میانگین (± انحراف معیار) سنی بیماران (±۱۰٫۸۲) ۴۶٫۰۶ سال بود. میانه زمان بقا بیماران ۱۰۹٫۷ ماه برآورد شد. ۲۰۱ (۳۷٫۱ درصد) بیماران تا پایان مطالعه فوت شدند. بقای ۱، ۵ و ۱۰ ساله این بیماران به‎ ترتیب برابر ۹۶٫۸، ۶۸ و ۳۱ درصد بوده است. نتایج نشان داد که اندازه تومور و متاستاز رابطه معنی داری با مخاطره مرگ این بیماران دارد (P<0.05).
نتیجه گیری: سن، وضعیت متاستاز، اندازه تومور، تعداد گره های لنفاوی درگیر و وضعیت گیرنده پروژسترون با بقای مبتلایان به سرطان پستان رابطه دارد. از آن ‎جایی که تشخیص زودهنگام بیماری بر وضعیت برخی از این عوامل تاثیرگذار است؛ لذا آموزش همگانی برای مراجعات منظم زنان به پزشک و غربالگری سرطان پستان برای کلیه زنان به منظور تشخیص سریع تر پیشنهاد می‎شود.