مقاله تعیین عوامل اکولوژیک موثر در رویشگاه های علف گندمی کرکدار با استفاده از آنالیز چند متغیره و GIS در منطقه غرب اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تعیین عوامل اکولوژیک موثر در رویشگاه های علف گندمی کرکدار با استفاده از آنالیز چند متغیره و GIS در منطقه غرب اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز چند متغیره
مقاله خوشه بندی
مقاله علف گندمی کرکدار (Agropyron trichophorum)
مقاله سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: وهابی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استقرار پوشش گیاهی در طی زمان و مکان، برآیندی از تقابلات میان پوشش گیاهی با عوامل محیطی است. گونه علف گندمی کرکدار یکی از گیاهان مرتعی با ارزش در مراتع فریدن اصفهان می باشد که متاسفانه به دلیل بهره برداری بی رویه در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته است. در این تحقیق روابط بین گونه علف گندمی کرکدار (Agropyron trichophorum) در بخشی از مراتع منطقه فریدن اصفهان با عوامل محیطی بررسی گردید و مهم ترین خصوصیات رویشگاهی آن تعیین شد. این تحقیق در ۹ مکان مرتعی با شرایط اکولو‍ژیک متفاوت (با وضعیت خوب تا ضعیف) انجام گرفت و شاخص پوشش تاجی و مهم ترین عامل های زیستی رویشگاه های گونه مورد نظر تعیین گردید. برای تعیین عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. سپس برای بررسی روابط بین پوشش تاجی گونه مورد نظر و عوامل زیستی از فن رج بندی و آنالیز تطبیقی متعارف (CCA) استفاده شد. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که به ترتیب عوامل عمق خاک، ازت، رس، شن، اسیدیته، میزان آهک، شیب و حداقل مطلق درجه حرارت از مهم ترین عوامل موثر بر رشد و استقرار گونه علف گندمی کرکدار می باشند.