مقاله تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده های دید افقی و سنجش از دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله فیزیک زمین و فضا از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده های دید افقی و سنجش از دور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمق نوری هواویزها
مقاله دید افقی
مقاله نورسنج خورشیدی
مقاله مادیس
مقاله مناطق شهری و ابرشهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش سیما مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری بیدختی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی گیوی فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از تعیین عمق نوری هواویزها (AOD) کاربرد بسیاری در تحقیقات مرتبط با آلودگی هوا دارد. در مقاله حاضر عمق نوری هواویزها در زنجان و تهران در حکم نمونه ها یی از مناطق شهری و ابرشهری در دوره دسامبر ۲۰۰۹ تا سپتامبر ۲۰۱۰ بررسی شده است. بدین منظور از داده های حس گر مادیس و همچنین نورسنج خورشیدی مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان و دید افقی ایستگاه های همدیدی واقع در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و زنجان، در تعیین AOD استفاده شده است.
داده های نورسنج خورشیدی برای ارزیابی درستی داده های به دست آمده با حس گر مادیس و دید افقی در زنجان به کار رفته که دقت زیاد اندازه گیری های مادیس را نشان می دهد. ارزیابی نتایج اندازه گیری عمق نوری هواویزها با حس گر مادیس و نورسنج خورشیدی در زنجان، همبستگی این دو عمق نوری را با ضریب ۰٫۸۷ نشان می دهد. مقادیر AOD برآورد شده از دید افقی همراه با نتایج اندازه گیری های نورسنج خورشیدی (با ضریب همبستگی ۰٫۶۲) نیز برای ارزیابی میزان درستی استفاده از داده های دید در تعیین میزان عمق نوری هواویزها در طول موج ۵۵۰ نانومتر است. به علاوه، وجود همبستگی بین داده ها ی مادیس و نتایج حاصل از داده ها ی دید افقی (در حد ۰٫۶۶ برای زنجان و ۰٫۲۳ برای تهران) بیانگر امکان استفاده از داده های دید به صورت کمی به منزله منبع اطلاعاتی ثانویه و جایگزین اندازه گیری های ماهواره ای در تحقیقات آلودگی هوا به شکل روزانه است و این داده ها به صورت روزانه و ساعتی در ایستگاه های همدیدی به فواصل کم، در دسترس هستند.