مقاله تعیین ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز نیم دایره ای و دریچه کشویی در کانال دایره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مجله پژوهش آب ایران از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تعیین ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز نیم دایره ای و دریچه کشویی در کانال دایره ای
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریچه کشویی
مقاله سرریز نیم دایره ای
مقاله ضریب دبی
مقاله کانال دایره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپور منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی یاسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازه ها و روش های زیادی برای اندازه گیری دبی جریان در کانال های آبیاری وجود دارد که در بین آن ها سرریز های لبه تیز و دریچه های کشویی کاربرد بیشتری دارند. برای کاهش نقاط ضعف سرریز و دریچه، آن ها می توانند در یک سازه هیدرولیکی با هم ترکیب شده و ترکیبی از جریان روی سرریز و زیر دریچه را از خود عبور دهند. در این مطالعه، خصوصیات مدل هیدرولیکی سرریز – دریچه نظیر ضریب دبی جریان و پارامترهای موثر بر جریان ترکیبی بررسی شد. ارتباط بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از تئوری جریان در سیستم که تابع برخی از پارامترهای هندسی و هیدرولیکی جریان است تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از تحلیل آماری داده ها یک رابطه برای ضریب دبی در حالت ترکیبی ارایه شد. خطای ناشی از به کارگیری این رابطه برای ۹۵ درصد داده ها ۲٫۵± درصد است.