مقاله تعیین ضریب تضعیف جیوه جهت طراحی سیستم شیلدینگ جیوه برای بیماران تحت درمان با رادیوتراپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: تعیین ضریب تضعیف جیوه جهت طراحی سیستم شیلدینگ جیوه برای بیماران تحت درمان با رادیوتراپی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضریب تضعیف خطی
مقاله ضخامت ماده جاذب
مقاله رادیوتراپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی بیرگانی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سیف فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خیراله بیاتیانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چگنی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: خضرلو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیح زاده منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از رادیوتراپی رساندن دوز لازم به تومور و حفاظت ارگانهای سالم اطراف تومور است. بدین منظور و جهت ایجاد توزیع دوز مناسب از تعدیل کننده ها و یا جبران کننده های اشعه استفاده می شود. بنابراین دانستن ضریب تضعیف ماده مورد استفاده برای محاسبات درمان ضروری است.
روش بررسی: در این مطالعه، جیوه به عنوان ماده ای مناسب برای شیلدینگ در رادیوتراپی معرفی شده است و همچنین یک روش جدید برای محاسبه ضریب تضعیف خطی مواد بر اساس فیزیک برهمکنش فوتون با ماده و محاسبات انتگرالی پیچیده ارائه شده است که به وسیله آن می توان ضریب تضعیف هر ماده دلخواه را با توجه به ضخامت ماده و انرژی مورد استفاده، محاسبه نمود. در قسمت عملی، دوزیمتری در حضور شیلد و بدون شیلد در میدانها با ابعاد مختلف (۱۵×۱۵, ۱۰×۱۰, ۶×۶) برای شیلدهای جیوه با ضخامتهای متفاوت در انرژی ۶Mv دستگاه شتاب دهنده زیمنس انجام شد.
یافته ها: تغییر ضخامت ماده جاذب، کیفیت اشعه را تغییر می دهد. تغییرات ضریب تضعیف با ضخامت ماده جاذب را طبق رابطه ارائه شده در این مقاله می توان به دست آورد و همچنین تغییرات آن را به ازای هر ضخامت می توان بیان نمود، اما تغییر میدان درمانی تاثیر محسوسی بر ضریب تضعیف ندارد.
نتیجه گیری: تغییرات ضریب تضعیف با ضخامت ماده جاذب قابل صرف نظر کردن نیست و برای درمان دقیق در رادیوتراپی بایستی لحاظ گردد. به عبارت دیگر استفاده از یک عدد به عنوان ضریب تضعیف برای ضخامتهای مختلف جبران کننده ها یا تعدیل کننده های اشعه در رادیوتراپی صحیح نیست و تغییرات ضریب تضعیف با ضخامت ماده جاذب بایستی در سیستمهای طراحی درمان مد نظر قرار گیرد.