مقاله تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر جو تحت شرایط مختلف انبارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر جو تحت شرایط مختلف انبارداری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انبارداری
مقاله جو
مقاله ضرایب حیات بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرایط نامساعد انبارداری، به خصوص رطوبت نسبی بالای محیط انبار و دمای بالا، به شدت بر کیفیت بذر اثر می گذارد. به منظور کمی سازی اثر دما و رطوبت بر زوال بذر و تعیین ضرایب حیات بذر جو رقم والفجر این آزمایش در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در سال۱۳۹۱ انجام شد. به این منظور ۳ تیمار دمایی (۲۵، ۳۵ و ۴۵ درجه سانتی گراد) و ۳ تیمار رطوبتی (۶، ۱۰ و ۱۴ درصد) استفاده شدند. نمونه برداری از بذرها در فواصل زمانی معین، بسته به شرایط نگهداری انجام گرفت و درصد جوانه زنی، ضرایب مدل حیات و رابطه سیگما با رطوبت ها و دماهای بررسی شده تعیین گردید. نتایج نشان داد که با افزایش دوره انبارداری درصد جوانه زنی یک روند نزولی را طی کرد و این روند نزولی در رطوبت و دماهای بالاتر بیشتر بود. بیشترین کاهش درصد جوانه زنی در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۱۴ درصد بدست آمد. معادله قابلیت حیات بذر تعیین و ضرایب برآورد گردید. نتایج نشان داد که مقادیر ضرایبKE، CW،CH و CQ به ترتیب برابر با ۸٫۸۳، ۱٫۴۷، ۰٫۲۷ و ۰٫۰۰۳۷ بود.