مقاله تعیین شیوع روتاویروس در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری شده در بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تعیین شیوع روتاویروس در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری شده در بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روتاویروس
مقاله گاستروانتریت
مقاله شیوع
مقاله الایزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی پویا
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مشفع عبدالعلی
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسینی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت روتاویروس شایع ترین عامل دهیدراسیون و گاستروانتریت در میان کودکان در سراسر جهان است. هدف این مطالعه تعیین شیوع عفونت روتاویروسی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری شده در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج بود.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۱۸۴ نمونه مدفوع از کودکان کمتر از ۷ سال مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری شده در بیمارستان امام سجاد شهر یاسوج انجام شد. نمونه ها با روش الایزا برای یافتن روتا ویروس مورد آزمایش قرار گرفتند. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تعداد ۵۲ مورد (۲۸٫۲۶ درصد) نمونه ها از نظر وجود روتاویروس، مثبت ارزیابی شدند. ارتباط معنی داری میان شیوع ویروس و فصل وجود داشت (۰٫۰۰۱=p). بیشترین شیوع ویروس مربوط به فصل پاییز با فراوانی ۴۸٫۰۸ درصد و کمترین شیوع مربوط به فصل بهار، با فراوانی۵٫۷۷  درصد بود.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای عفونت روتاویروسی، پایش مستمر به منظور فراهم آمدن اطلاعات مفید برای ساخت واکسن موثر و جلوگیری از هزینه های زیاد مراقبت های بالینی ضروری به نظر می رسد.