مقاله تعیین شرایط بهینه فرایند سرخ کردن تحت خلاء کدو حلوایی (Cucurbita moschata Duch) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تعیین شرایط بهینه فرایند سرخ کردن تحت خلاء کدو حلوایی (Cucurbita moschata Duch)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی فرآیند
مقاله روش شناسی رویه پاسخ
مقاله سرخ کردن تحت خلاء
مقاله کدو حلوایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاسائی مهرجردی پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثی طرزی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بامنی مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری چنگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، استفاده از سرخ کردن تحت خلاء جهت فرآوری کدو حلوایی استفاده گردید و تاثیر پارامترهای فرآیند بر ویژگی های محصول نهایی به منظور دستیابی به شرایط بهینه فرآیند مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا با انجام پیش آزمایش ها و بررسی پارامترهای کیفی محصول، محدوده درجه حرارت ۷۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد، فشار ۴۰ تا ۱۴۰ میلی بار و مدت زمان ۳ تا ۱۸ دقیقه در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل آماری رویه پاسخ، نمونه ها در درجه حرارت، فشار و زمان های طرح ریزی شده فرآوری گردیدند. نتایج حاصل، حاکی از آن بود که محتوی رطوبت، چروکیدگی و تردی بافت محصول متاثر از درجه حرارت و مدت زمان فرآیند می باشد و تغییرات رنگ محصول تنها با درجه حرارت فرآیند به طور معنی داری (p£۰٫۰۵) ارتباط دارد. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش ها، شرایط بهینه سرخ کردن تحت خلاء برش های کدو حلوایی دمای۸۴٫۵۳ درجه سانتی گراد، فشار ۴۰ میلی بار و زمان ۱۸ دقیقه تعیین گردیدند.