مقاله تعیین شرایط بهینه سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تعیین شرایط بهینه سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات
مقاله آمورف
مقاله احیای شیمیایی
مقاله آلیاژ Fe-B
مقاله طراحی تاگوچی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجری قاسم خیلی صابر
جناب آقای / سرکار خانم: صراف ماموری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالحسینی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداکرمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بهینه سازی عامل های موثر بر سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B با روش احیای شیمیایی از مواد اولیه سولفات آهن آبدار (FeSO4.7H2O) به عنوان منبع آهن و بوروهیدرید سدیم (NaBH4) به عنوان عامل احیا کننده است. برای این منظور، از طراحی تاگوچی با ماتریس ترکیبی L 9 استفاده و پارامتر اندازه گیری شده درصد آمورف شدن آلیاژ تعیین شد. چهار پارامتر تاثیرگذار در واکنش احیا به صورت سرعت افزودن محلول، غلظت محلول آبی حاوی یون آهن، دما و مقدار pH واکنش، در سه سطح در نظر گرفته شدند. از آنالیز واریانس برای دست یابی به بالاترین درصد فاز آمورف استفاده شد و شرایط بهینه برای واکنش به صورت افزودن محلول با سرعت ۵ mlit/min، دما ۱۰oC، غلظت محلول یون آهن mol/lit 0.1 و مقدارpH  7 معرفی گردید. در شرایط یاد شده، نتیجه مورد انتظار ۹۶٫۷ درصد بدست آمد و آزمون تایید نیز ۱۰۰ درصد آمورف شدن را نشان داد. هم چنین، غلظت محلول آبی یون آهن با مشارکت ۵۵٫۳۱ درصد به عنوان موثرترین پارامتر تعیین شد.